Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljö och arkeologi - E4 Sundsvall

Att en ny väg påverkar människor, djur och natur är oundvikligt, men vi strävar efter att den negativa påverkan ska bli så liten som möjligt.

Idag går E4 rakt genom bebyggelsen. Den nya vägen ges en mjukare sträckning, och vår målsättning är att den ska smälta in i landskapet. Trafikanten ska kunna uppleva omgivningens miljö under sin resa, men samtidigt störa den så lite som möjligt.

Noggranna avvägningar ligger bakom den nya sträckningen, och hur vi resonerat finns beskrivet i både miljökonsekvensbeskrivningar och gestaltningsprogram. Men självfallet kommer 20 kilometer ny motorväg sätta vissa spår i natur- och kulturmiljön, både under och efter byggtiden.

Under den knappt fem år långa byggtiden ställer vi särskilda krav på hur byggandet får ske. Alla som arbetar i projektet måste ha minst 4 timmars miljöutbildning som inte är äldre än 5 år.

Bland de områden vi kommer att arbeta med prioriteras skydd av vatten, buller och vibrationer, masshantering och transporter. Andra åtgärder vi planerar för är skydd av värdefull vegetation och fornlämningar.

Människor som bor nära bygget har en särskilt utsatt situation. Därför ställer vi krav på att våra entreprenörer ska minimera störande buller och vibrationer under byggtiden. Vi försöker också vara flexibla och anpassa byggandet efter behov hos dem som berörs.