Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Första spadtag för E4 Sundsvall flyttas fram

Det planerade spadtaget för E4 Sundsvall den 26 augusti i Hamnparken kommer att flyttas fram till ett senare tillfälle. Framflyttningen har ingen stor påverkan på projektet

Projektets två arbetsplaner (Myre - Stockvik samt Stockvik - Skönsberg) blev fastställda i slutet av maj 2010. Under den månad som fastställelsen kunde överklagas skickades sammanlagt fem överklaganden in till Näringsdepartementet. Överklagandena, varav fyra från privatpersoner, har till största del handlat om ersättningsnivåer. 

Förlängd yttrandetid

Yttrandetiden för de som överklagat arbetsplanerna förlängdes från tre till fem veckor med tanke på att handläggningen skulle ske under semestertider. Näringsdepartementet har under sommaren gjort bedömningen att ärendet inte kan beredas så att regeringen hinner fatta besluta om "laga kraft" för projekt E4 Sundsvall före den 26 augusti. Av respekt för de som överklagat projektets arbetsplaner är därför det rätta att flytta fram spadtaget. 

I nuläget vet vi inte exakt när arbetsplanerna vinner laga kraft, men vi räknar med att få ett besked inom kort och kan först då bestämma ett nytt datum för första spadtag. Utan ett beslut om "laga kraft" kan vi till exempel inte skriva kontrakt med några entreprenörer, och därmed heller inte påbörja väg- och brobyggnationerna.

Smärre försening på Skönsmon

Att spadtaget nu flyttas fram har ingen stor påverkan på projektet. Det är endast E4 Skönsmon, etappen från Skönsmons kyrka till Oljehamnen, som var tänkt att byggstartas i höst som kan komma att försenas. De övriga tre entreprenaderna (E4 Skönsberg, bro över Sundsvallsfjärden och E4 Myre - Skönsmon) bedömer vi ska kunna starta som planerat våren 2011.