Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfaltering av den nya provisoriska E4 har börjat.

Nu börjar bygget av en tillfällig cirkulationsplats vid Skönsmon

I dag påbörjas arbetet att asfaltera den en kilometer långa och tillfälliga sträckningen av E4 förbi oljehamnen. Samtidigt inleds arbetet att riva refuger på nuvarande E4 för att ge plats åt en tillfällig cirkulationsplats som ska ersätta trafiksignalerna

Under byggtiden av E4 Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden behöver nuvarande E4 förbi Skönsmon och oljehamnen få en ny sträckning förbi arbetsområdet. Under byggtiden ersätts också korsningen där Björneborgsgatan och oljehamnen idag ansluter till E4 med en tillfällig cirkulationsplats. Det är ett arbete som i huvudsak sker nattetid för att inte påverka E4-trafiken. Däremot kommer trafik till och från oljehamnen tidvis behöva ledas om till Kolvägen.

Asfaltering vid oljehamnen.

– Att ersätta de trafiksignaler som nu finns i korsningen bedömer vi kommer få en positiv inverkan på framkomligheten under resten av byggtiden berättar Christer Karlsson, samordnare för framkomlighetsfrågor på projekt E4 Sundsvall.

Beläggningsarbete påverkar inte E4-trafiken

Sedan den 21 september har arbetet pågått med att färdigställa och koppla in den kilometer provisoriska sträckningen av E4 förbi oljehamnen. Det beläggningsarbete som nu inleds idag kommer inte påverka E4-trafiken. Den 2 november planeras sträckan kunna öppnas för trafik.

Asfaltering vid oljehamnen. 

– På den nya provisoriska E4-sträckningen kommer den högsta tillåtna hastighet bli 50 km/tim eftersom sträckan passerar nära våra arbetsområden för E4 och för bron över fjärden. Men förutom den förändringen bedömer vi inte att det
ska innebära några störningar eller förlänga restiden mellan Sundsvall och Njurunda, säger Christer Karlsson.

Öppet hus för allmänheten den 22 oktober

Lördagen den 22 oktober mellan kl 11-14 bjuder Trafikverket E4 Sundsvall och Svevia in allmänhet och media till ett öppet hus på den temporära E4-sträckningen. Då bjuds det på fika och tävlingar. Bli först att promenera på den nybyggda gång- och cykelbanan ta chansen att gå på den tillfälliga E4 innan trafiköppning

.