Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öppet hus i Skönsbergs Folkets hus för allmänheten den 14 januari.

Dialog längs nya E4

I januari har Trafikverket E4 Sundsvall arrangerat fyra möten för allmänhet och företag i områdena Skönsberg, Skönsmon och Njurunda.

Fler möten längs den nya E4-sträckningen planeras under våren, bland annat för Bredsand och Nolby. Bygget av den nya vägen har snart pågått i ett år och mycket har redan hänt längs sträckan. Under 2012 kommer det att pågå ännu fler aktiviteter då E4-bygget genom Skönsberg inleds. Det är den del av projektet som kommer att påverka absolut flest människor, både de som bor, verkar och de som passerar förbi på E4.

Viktigt med  goda relationer
Ulf Carlsson, informationsansvarig.

– Det är viktigt för oss i projektet att upprätthålla relationen med närboende och verksamma i områdena närmast bygget. Många tycker också att det känns bra att kunna få svar direkt från oss och våra entreprenörer. Dessutom får vi ofta bra synpunkter från de som kommer på mötena, säger Ulf Carlsson, informationsansvarig E4 Sundsvall. 

Fler möten under våren

Målsättningen i projektet är att hålla ett informationsmöte per halvår i områdena Skönsberg, Skönsmon, Bredsand, Nolby och Njurunda. Under våren kommer möten att arrangeras i Bredsand, Nolby och Skönsberg.

Håll utkik i dagstidningar och efter information på vår hemsida. Under tiden kan du hålla dig uppdaterad via våra byggdagböcker som uppdateras var eller varannan vecka.
Till byggdagböckerna

Bilder med en sammanfattning från mötena 

11 januari Skönsberg:  Möte i Skönsberg  för företagare i Skönsberg och Haga

 Möte för företagare i Skönsberg och Haga den 11 januari.

Det första mötet på året ägde rum i Skönsbergs skolans matsal och var anpassat för företagare i Skönsberg och Haga. Mötet arrangerades gemensamt av Trafikverket E4 Sundsvall, Sundsvall kommun och MittSverige Vatten. 

Bakgrunden till detta gemensamma möte är att alla tre aktörer kommer utföra arbeten i Skönsberg under 2012. MittSverige Vatten drar nya VA-ledningar i Skönsbergs centrum, Sundsvalls kommun anlägger nya gång- och cykelvägar i stort sett samma sträckning och Trafikverket har påbörjat bygget av nya E4.

Förutom gemensamma informationsmöten, digitala nyhetsbrev ut till företagare och nyckelpersoner i området samt har fyra har skyltar tagits fram som nu sitter uppe i Skönsbergsområdet. 

Göran Kempe, moderator Erland Solander, orförande Stadsbyggnadsnämnden Mats LÖgdahl, projektledare Trafikverket.
Bild 1: Göran Kempe, Telia till vänster och kvällens moderator Erland Solander, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, Sundsvalls kommun.
Bild 2: Mats Lögdahl, Trafikverkets projektledare för E4-delarna Skönsmon och Skönsberg.


En viktig fråga under mötet var vad som händer om kablar grävs av och internet- och telefonuppkopplingar bryts. Göran Kempe, kundansvarig från Telia, medverkade på mötet och förklarade att som företagare måste man först kontakta sin leverantör för felsökning och åtgärd. Telia har även tillhandahållit modem som kan användas vid eventuella kabelbrott.

De har även tagit fram ett "nödnummer" som drabbade företagare kan ringa och koppla om butiksnumren till sina mobiltelefoner. Även Servanet medverkade på mötet och berättade om vad som gäller vid brott på fiberkablar. 

MittSverige Vatten berättade om sin tidplan för VA-arbetet i Skönsberg centrum. I mitten av januari stängdes Medborgargatan av och omledning sker nu via Högalidsgatan.
Mer om arbetena på MittSverige Vattens hemsida (öppnas i nytt fönster).

Sundsvalls kommun redogjorde för satsningarna på nya gång- och cykelvägar där Skönsberg är först ut i 50 -miljoners satsningen under åren 2012.-2015. Skälet för förturen är att de nya vägarna ska kunna användas under E4 Sundsvalls byggtiden.
Läs mer på Sundsvalls kommuns hemsida (öppnas i nytt fönster).

Till sist berättade Trafikverkets projektledare för E4-delarna Skönsberg respektive Bron över Sundsvallsfjärden i stora drag om tidplanen under 2012. Mer information finns i respektive byggdagbok för Skönsberg och Bron över Sundsvallsfjärden

14 januari Skönsberg: öppet hus för allmänheten

Öppet hus för allmänheten den 14 januari i Skönsbergs folkets hus.

Lördagen den 14 januari var det dags för allmänheten att ta del av information om pågående och kommande arbeten från Trafikverket, MittSverige Vatten och Sundsvalls kommun.

Över 200 besökare kom till Folkets hus och lyssnade och bjöds på fika och en pratstund med representanter från oss som utför arbeten i Skönsbergsområdet. Många förundrades över hur annorlunda Skönsberg kommer att se ut 2015 när E4-projektet är klart.

24  januari Njurunda:  Möte för allmänhetenSchaktning för det kommande brostöd för den 160 meter långa landbron i Åmon.
Schaktning för ett av brostöden för den 160 meter långa landbron i Åmon.

Den 24 januari kom turen till Njurunda där mötet hölls på Kyrkmons skola. Över 80 personer kom och lyssnade på Trafikverkets projektledare och entreprenörens Peabs projektchef. De berättade om hur arbetet kommer att fortskrida kring Åmon där bland annat en 160 meter lång landbro som ska byggas. De redogjorde också för hur arbetet med bron över Ljungan fortlöper. Besökarna visade stort intresse för brobygget över Ljungan. 
Läs mer i byggdagboken för Njurunda 


26 januari: utställning av järnvägsplan vid KubikenborgUlrika Sundgren, projektledare Trafikverket berättar om järnvägsplanen.
Ulrika Sundgren, projektledare Trafikverket berättar om järnvägsplanen

Vid Kubikenborg kommer nya E4 Sundsvall att passera under järnvägen. Omläggningen av spåret på en 1 kilometer lång sträcka gör det möjligt att bygga korsningen utan att störa tågtrafiken. Omläggningen är ett delprojekt inom E4 Sundsvall. Järnvägssträckan ingår i Peabs entreprenad - deln Myre-Skönsmon.

Järnvägsplanen ställdes ut redan förra vintern 2011, men efter en del revideringar ställdes den ut igen den 26 januari på Trafikverkets visningslokal på Björneborgsgatan. Cirka 30 personer kom och lyssnade på Trafikverkets representanter. Läs mer om projektet och delar av järnvägsplanen.

Jorun Storeng, miljöspecialist Trafikverket samtalar med närboende kring Kubikenborg.
Jorun Storeng, miljöspecialist vid Trafikverket E4 Sundsvall samtalar med närboende kring Kubikenborg om den blivande järnvägsdragningen.