Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Störande arbeten på Sundsvallsfjärden

Broentreprenören har nu inlett arbetet med de åtta brostöd som ska byggas på fjärden. Arbetet pågår fram till hösten och kan stundtals upplevas som störande.

  Karin Rybäck, miljöspecialist– Svårigheten ligger i att hantera bullerstörningar som uppstår på öppet vatten, dessutom i vårt fall mellan två stadsberg. Länsstyrelsen har gett entreprenören tillstånd att under en begränsad period ca två månader, överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för buller, berättar Karin Rybäck, Trafikverkets miljöspecialist.

Bullermätningar kommer att utföras löpande både under den begränsade perioden av ökade bullernivåer, men även under resten av grundläggningsarbetet som beräknas slutföras i höst.

Ny grundläggningsteknik

I upphandlingen av bron över Sundsvallsfjärden öppnade man upp möjligheten för nya lösningar vad gäller grundläggning. Den metod entreprenören nu har valt, är ett relativt nytt sätt att grundlägga broar på.

Det innebär att man inte slår ned en mängd pålar vid varje stöd som man traditionellt sett gör. När entreprenören grundlägger för brostöden i vattnet, vibrerar man ned spont, stålplank, i fjärden som ska bilda en låda för varje brostöd. När sponten har vibrerats ned i botten med hjälp av en pålkran, slås den fast med hjälp av en hammare. Det är det ljudet som hörs mest.

Arbetspråm i Sundsvallsfjärden
Nu syns tydligt den "stållåda" som entreprenören byggs för ett av brostöden. Det ljud som hörs från arbetet är främst då man vibrerar ned sponten, stålplanken, samt när man slår ned dem till fast berg.

– Det är svårt att jämföra byggmetoder emellan men generellt kan man säga att denna metod innebär lite mindre störningar än om man slagit ned pålar, säger Karin Rybäck och fortsätter:

– Entreprenören kommer att utföra grundläggningsarbeten av de åtta brostöden i vattnet fram till hösten. Efter det arbetar man ovanför vattenytan vilket gör att störningarna inte blir lika omfattande.