Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Provisorisk bro öppen i Skönsberg

Den 13 juni kl 10.00 öppnades den provisoriska bron för Skönsbergsvägen. – Trafiken flyter på väldigt bra, säger Björn Sjölund, byggledare.

Bron är en så kallad beredskapsbro och är med sina dryga 100 meter och en vikt på 350 ton både den längsta och bredaste beredskapsbro i tre spann som monterats i Sverige. Den provisoriska bron ersätter bron för Skönsbergsvägen under byggtiden av nya E4.

Per Sjölund, bitr projektledare, Björn Sjölund, byggledare och Mats Lögdahl, projektledare
Från vänster från Trafikverket E4-delen Skönsberg: Per Sjölund, bitr projektledare, Björn Sjölund, byggledare och Mats Lögdahl, projektledare.

– Montagearbetet har gått väldigt bra, och nu när bron öppnas stängs den sista påfarten till E4 norrut från Skönsberg säger Björn Sjölund, Trafikverkets byggledare.

Längsta beredskapsbron i Sverige

 Ett intensivt arbete har pågått sedan i februari med att sätta ihop den provisoriska bron. I mitten av maj stängdes E4 under två nätter när entreprenören sköt ut bron över E4 från Haga till Skönsberg. Sedan dess har justeringsarbeten pågått, och förra veckan asfalterades och linjemålades anslutningarna till Skönsbergsvägen. Den 13 juni öppnades bron och trafiken flyttades över.  

Första bilen över provisoriska Skönsbergsbron
Officiellt första bilen och permobilen över provisoriska Skönsbergsbron.  

Separerad gång- och cykelbana

 – Bron är en så kallad beredskapsbro och entreprenören har valt den lösningen för att den snabbare kommer på plats. Det innebär att vi inte behöver stänga av Skönsbergsvägen alls vilket är mycket positivt för trafiken till och från Skönsberg, berättar Trafikverkets byggledare Björn Sjölund.

Den bro som nu öppnas rymmer både fordonstrafik samt en separat gång- och cykelbana.

– Det är oss veterligen första gången som en beredskapsbro byggs med en separat gång- och cykelbana, och det är det som gör att bron är extra bred jämfört med vanliga beredskapsbroar. Det blir då en säker passage för oskyddade trafikanter under byggtiden berättar Björn Sjölund.

Den separerade gång- och cykelbanan
Bron har en separerad gång- och cykelbana för oskyddade trafikanter.

Bron kommer att vara i drift under drygt ett år innan den ersätts av en ny Skönsbergsbro. Maxhastigheten över bron kommer att vara 30 km/timmen.

Sista påfarten är nu stängd

I slutet av maj stängdes tre av fyra av- och påfarter i Skönsberg. Den fjärde, E4 norrut från Skönsbergssidan, har hållits öppen in i det längsta men nu stängdes även den i samband med att bron öppandes.

– Gång- och cykelbanan från den provisoriska bron kommer att anslutas till den gång- och cykelbana som Sundsvalls kommun nu bygger längs Skönsbergsvägen. Med en motorvägspåfart som korsar gång- och cykelbanan ökar olycksrisken, och därför stängs påfarten till E4 för att garantera säkerheten för oskyddade trafikanter förklarar Björn Sjölund.

Senare i sommar rivs den nuvarande Skönsbergsbron, och i höst inleds bygget av en helt ny bro. Anledningen till att Skönsbergsbron måste ersättas är att E4 både kommer att flyttas i sidled samtidigt som den sänks med som mest sex meter. Den nya Skönsbergsbron blir dessutom både längre och bredare än den nuvarande bron.

De första över bron
De första som gick respektive åkte över bron: Från vänster: Anders Andersson, Bengt Johansson och Paul Nilsson.  "Det är roligt att följa bygget. Vi var även ute på natten när bron sköts på plats!",  berättar männen, som bor längs Skönsbergsvägen.