Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 252

Väg 252, Hallstahammar-Surahammar, ny mötesfri landsväg

Trafikverket bygger väg 252 i en ny sträckning mellan Hallstahammar-Surahammar. Syftet är att förbättra vägens funktion som pendlingsväg och länk mellan väg 66 och E18 samt att skydda vattentäkten.

Väg 252 mellan Hallstahammar-Surahammar är en viktig regional förbindelselänk men har idag problem med framkomligheten och trafiksäkerheten. Vägen är bara sex meter bred och krokig samt går över Strömsholmsåsen, genom Näs och Rävnäs vattenskyddsområde.

Ny mötesfri landsväg

Totalt blir den nya vägen en 8 km lång mötesfri landsväg, där körbanorna separeras av ett mitträcke. Vägen ska vika av från dagens väg 252 strax norr om Hallstahammar och ansluta till väg 66 i höjd med Långsjön och gå på nya broar över Kolbäcksån respektive järnvägen. Den nya vägen utformas så att hastigheten kan vara 100 km/tim. I projektet ingår också att bygga totalt cirka 2 km anslutningsvägar.

Projektet genomförs som två totalentreprenader. Den första entreprenaden omfattade sidovägnät samt bron över järnvägen. Den andra entreprenaden gäller den nya vägsträckningen. Arbetet med vägbygget påbörjades sommaren 2015 och vägen beräknas vara klar hösten 2017.

Projektet finansieras genom den regionala länstransportplanen för Västmanlands län för år 2010-2021. Entreprenadkostnaden för att bygga om vägen bedöms till cirka 200 miljoner kr.