Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på väg

Väg 156, Skene–Skoghem, trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder

Trafikverket har utrett hur trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 156, Skene–Skoghem, kan förbättras. Ombyggnationen som har pågått sedan november 2014 är nu klar och vägen är öppen för trafik.

Projektet är i sitt slutskede och avslutas vid årsskiftet 2015/2016. Sidan kommer att plockas bort 2016-01-31.

Väg 156 är förbindelsevägen mellan väg 40 och väg 41 och är den närmaste vägen för industritransporter och pendeltrafik från Kinna- och Svenljungaområdet mot Göteborg och Landvetter. Sträckan mellan Skene och Skoghem utgör in- och utfart till Kinna och betjänar även lokal trafik i Skene.

Vägen har varit otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt, både för fordonstrafikanter och för oskyddade trafikanter. Vägens relativt starka stigning och avsaknad av stigningsfält innebär dessutom nedsatt framkomlighet.

Det här gör vi för att öka säkerheten och framkomligheten

De åtgärder som vi har genomfört innebär att den aktuella vägsträckan har breddats med ett extra körfält i nordlig riktning samt med ett vänstersvängfält i den norra delen. Anslutningsvägar har stängts och sidoområden förbättrats vilket höjer säkerheten för biltrafiken. 

Tidplan för ombyggnationen

Regeringen har beslutat att överklaganden gällande arbetsplanen för väg 156 Skene-Skoghem avslås och arbetsplanen har därmed vunnit laga kraft. Läs hela regeringsbeslutet under Dokument, fliken Arkiv.

I mitten av november 2014 påbörjade vår entreprenör ombyggnationen och den totala tiden för byggskedet planeras bli ett år. Vägen kommer att vara öppen för trafik i sin nya funktion i oktober 2015. I november genomför vi återställningsarbeten

Trafiken kommer att påverkas under byggtiden men vi arbetar för att minimera störningarna som bygget orsakar.