Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljöspecialist

Mats jobbar som miljöspecialist på Trafikverket där han arbetar mer fördjupat och specialiserat mot ekologiska frågor. Hur man arbetar som specialist beror på bakgrund och behovet i organisationen.

Delad arbetstid

Hälften av sin arbetstid jobbar Mats som allmänt miljöteknikstöd i små och stora investeringsprojekt. Det innebär att han kompletterar projektledare med miljökunskaper och följer vissa ärenden från översiktlig planering till byggd och färdig väg. Den andra halvan lägger han på sin specialistroll som ekologisk expert i frågor om det befintliga vägnätet.
– Då hanterar jag frågor som rör värdefull växtlighet, faunans relation till vägarna och planering och genomförande av miljöåtgärder på det befintliga vägnätet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Mats arbetsdag är mycket varierad med allt från dagar på kontoret, möten ute med konsulter och myndigheter, till fältdagar med besök och inventeringar.
– Att som teknikstöd följa hur en miljökonsekvensbeskrivning tas fram för en väg är en av de vanligaste uppgifterna som jag jobbar med. Där beskriver man hur bland annat vatten, buller och luft påverkas.

Kombination av miljö och teknik

Mats anser att det är bra ha studerat någon form av miljövetenskaplig, ekologisk eller teknisk utbildning beroende på vilka miljöfrågor man mest ska arbeta med.
– Ett antal års verksamhet inom samhällsbyggnadssektorn med bland annat miljökonsekvensbeskrivning och miljöutredningar är också bra att ha i bagaget för att få mitt jobb.