Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvicksundsbron

Arbeten på Kvicksundsbron och väg 56

Vi gör underhållsarbete på Kvicksundsbron och på väg 56 i Kvicksund. Arbetet påbörjades den 9 maj 2016 och pågår till december 2017. Under vissa perioder behöver vi stänga av trafiken och leda om den men för det mesta kommer du att kunna passera bron.

Arbeten sommaren 2017 - Kvicksundsbron

Under sommaren 2017 kommer vi att stänga av Kvicksundsbron mellan 10 juli och 6 augusti (veckorna 28-31). Det betyder att bron är helt avstängd för vägtrafikanter. Under denna tid fungerar tågtrafiken som vanligt över Kvicksundsbron.

Vi kommer att reparera stål- och betongskador i anslutning till de öppningsbara brodelarna. Vi passar samtidigt på att reparera och underhålla andra delar av bron.

Biltrafiken leds om via Köping och Arboga

Under helavstängningen leds biltrafiken om via Arboga och Köping det kommer att finnas tydliga skyltar för detta. Fritidsbåtar kommer att kunna passera bron när den är avstängd. Tågtrafiken kommer inte att påverkas av underhållet av bron utan följer den tidtabell som finns.

På den norra sidan om bron kommer det att finnas ett fåtal p-platser för bilparke¬ring. På den södra sidan om bron finns det tyvärr ingen plats för parkering av bilar.

Färja för gång- och cykeltrafik

Gång-och cykeltrafikanter kommer att kunna åka personfärja över broläget under veckorna 28-31. Personfärjan kommer att vara i tjänst dygnet runt. Den tar sammanlagt tolv passagerare tillsammans med sex-sju cyklar. Rullstolsburna med elrullstol kommer att kunna åka med färjan. Det kommer att finnas färjepersonal som hjälper till vid ombordstigning.

Arbeten på väg 56 från Rytternekorset till Kolbäckskorset

När Kvicksundsbron är avstängd passar vi samtidigt på att göra ytterligare arbeten för att undvika helavstängningar vid kommande ombyggnad av väg 56. Det innebär att vägen stängs av på två ställen och framkomligheten begränsas vid Törunda. Läs mer om avstängningen norr om Kvicksund här (länk, öppnas i nytt fönster)

Vi gör följande arbeten:

  • Vilttrumma (söder Gruffet) – totalavstängning
  • Broåtgärder vid Bodabäcken – totalavstängning
  • Broåtgärder vid Törunda – begränsad framkomlighet

Arbeten på järnväg sommaren 2017 - Kvicksundsbron

Vi underhåller järnvägsbron under sommaren. Mellan datumen 29 maj till den 18 juni (veckorna 19-24) kommer järnvägsbron att vara avstängd under helgerna. Då byter vi olika delar på järnvägen och ledningar. Det kommer tydligt framgå i SJ:s tidtabell. Det betyder att tåg inte kommer att gå via Kvicksund under denna period under helgdagarna. Kvicksundsbron är däremot öppen för vägtrafik.