Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nattågsoperatör till och från övre Norrland upphandlas

Nu drar upphandlingen igång om vem som ska köra två nattåg per dygn mellan Stockholm och övre Norrland i vardera riktningen år 2013-2018. Förutom den rena tågdriften fokuserar Trafikverket på marknadsarbetet med syfte att öka antalet resenärer.

Inför trafikstarten har Trafikverket bland annat beställt fem nyrenoverade restaurangvagnar och fem sovvagnar med rullstolslyft. Vilket gör det möjligt för rullstolsburna att även åka sovvagn till övre Norrland. För att kunna köra via Botniabanan har åtta lok utrustats med den ertms-teknik som krävs. Tidsvinsten blir då drygt två timmar.

I arbetet med upphandlingen har Trafikverket lagt stor vikt vid att föra en god och konstruktiv dialog med offentlig sektor och besöksnäring i Norrbotten och Västerbotten. Arbetet har mynnat ut i bildandet av en regional marknadsgrupp, som koordineras av Norrbottens handelskammare. Med fokus på besöksnäring och tillväxt ska resandeunderlaget på nattågen ökas.
 
Besöksnäringen i norr investerar kontinuerligt och omsättningen i näringen i exempelvis Norrbotten har ökat med 49 procent på sex år och är uppe i 3,3 miljarder. Ambitionen är att fördubbla omsättningen för besöksnäringen fram till 2020, i linje med den nationella besöksnäringen.

– En kan inte göra allt men alla kan göra något. Marknadsgruppen är ett tydligt exempel på hur vi på sikt ska få nattågen kommersiellt gångbara året runt. Punktligheten stöttas av vårt arbete med förlängda mötesplatser på Malmbanan och av att minst ett nattåg trafikerar Botniabanan. Trafikledningen jobbar hårt för att de allt fler tågen i övre Norrland ska få ett bra flyt, säger Arnold Vonkavaara, regionchef på Trafikverket.

Marknadsgruppen kommer att finnas som ett stöd under upphandlingen och till vald operatör och med att till exempel konkret paketera lösningar, som bidrar till ökat resande och en allt bättre upplevelse för de resande. Frågor som trafikstörningar, reseinformation, en ökande internationalisering av resan och samverkan med länsstyrelser och regionförbund ingår också.

På Branschföreningen Tågoperatörerna är man nöjd med det marknadsinriktade upplägget av upphandlingen:
– Vi är mycket positiva till initiativet. Tåg tillsammans med destination borde vara en starkt växande framtidsbransch, särskilt om alla krafter samarbetar för att förenkla resandet. Företagande och resande gynnas av väl fungerande tågtrafik. Viktigt att också att arbetet med banans kapacitet hänger med i utvecklingen, säger Christel Wiman, vd på Tågoperatörerna.