Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Positiv utveckling för järnvägsbranschen

Under 2011 kördes 1,2 miljoner tåg på det svenska statliga järnvägsnätet, vilket är en ökning med en procent jämfört med året innan. Persontrafiken ökade med fem procent och godstrafiken med sex procent.

Under hela 2011 kom 87.1 procent av persontågen i tid, och 76,2 procent av godstågen.

Trafikverket redovisar nu tillsammans med tågoperatörerna punktligheten för tågtrafiken under 2011.

– Vi kommer framöver att redovisa denna totalbild månadsvis. Vi gör det i samarbete med tågföretagen som ett led i att gemensamt redovisa utvecklingen, se orsaker och göra förbättringar, säger Gunnar Malm generaldirektör på Trafikverket.

Inledningen på året präglades av en hård vinter över hela landet. Senare under året har mycket regn inneburit översvämmande banvallar, och stormar orsakade att träd föll över kontaktledningar. Men de beslut som togs att ställa in trafiken i slutet av 2011 begränsade konsekvenserna av de hårda stormarna Dagmar och Emil. Tåg blev inte stående på linjen och en återgång till normalläge snabbades upp.

Vid en pressträff i Stockholm 3 februari redovisade Trafikverket och tågoperatörerna gemensamt statistik nedbrutet på tågslag, det vill säga per fjärrtåg, snabbtåg, flygtåg, regionaltåg, pendeltåg samt godståg.

– Vi har en hårt ansträngd kapacitet i delar av järnvägssystemet, och trafiken ökade även 2011 då man körde cirka 12 000 fler tåg än året innan. Det får till följd att små störningar får stora konsekvenser – de berör många tåg och resenärer, säger Gunnar Malm. 

För att ytterligare förbättra kvaliteten i järnvägssystemet inför Trafikverket kvalitetsavgifter under 2012. Det innebär att den part som orsakar en försening större än fem minuter ska betala en avgift till den andra parten. Syftet är att stimulera till kvalitetshöjande åtgärder för att minimera felen

– Trafikverket satsar mer på underhåll och har gjort anpassningar till banarbeten i tågplanen. Vi satsar också på trafikledning, där trafikinformation är en viktig del. Vi jobbar hela tiden tillsammans med tågoperatörerna för att få en mer stabil och pålitlig järnvägsanläggning. Detta är emellertid ett omfattande arbete som kommer att ta tid, sammanfattar Gunnar Malm.