Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Region Stockholm

I Region Stockholm ska vi bland annat bygga ett nytt körfält för kollektivtrafik mellan Danderyd och Viggbyholm på E18 och förbättra den norra infarten till Stockholms central.

Den här sidan är under uppdatering. Vi kommer att fylla på med vilken status de olika åtgärderna har löpande.
 • Vi förbättrar den norra infarten till Stockholms central och gör om två spår för trafik. Idag används de för annat.
  Status: Byggnationen startade 15 september och pågår fram till efter halvårsskiftet 2013.
 • Vi byter ställverk i Rosersberg-Brista
  Status:
  Ställverksbytet blir klart i samband med inkopplingen i Rosersbergsprojektet, som beräknas ske vecka 35 2014.
 • Vi förbättrar framkomligheten och säkerheten på vägar, bygger fler körfält till exempel mellan Häggvik och Tureberg, breddar ramper.
  Status: Vi har 11 trimningsåtgärder som startade under hösten (däribland Häggvik-Tureberg). Fyra av dessa uppdrag kommer att slutföras under våren 2013.
 • Vi bygger ett nytt körfält för kollektivtrafik mellan Danderyd och Viggbyholm på E18.
  Status: Klart 2012.
 • Vi bygger fickor på E4 mellan Södertälje och Hallunda där man kan köra undan om man får problem med bilen.
  Status: Klart 2012.
 • Vi förbättrar trafiksäkerhet och miljö i tätorter på Gotland. Det kan vara trottoarer, cirkulationsplatser, trevägskorsningar.
  Status: Arbetsplanen för cirkulationsplatser på väg 140, Högklint, är fastställd. Upphandling av entreprenaden påbörjas så fort arbetsplanen vunnit lagakraft. Byggnation av cirkulationsplatsen148, Stenhuggare, pågår. I övrigt pågår andra projekt i tidigt skede med byggnation längre fram i tiden.
 • Vi renoverar Gamla Årstabron.
  Status: Renovering av etapp 2 genomförd. (Etapp 3 som genomförs 2015 ingår ej i 5-miljarders satsningen).
 • Vi rustar upp signalställverk vid Stockholms central, som ska minska risken för fel och kortare tid för felavhjälpning.
  Status: Produktion beräknas pågå 2013-2015, färdigställs 2016.
 • Vi utför spårbyte vid Älvsjö.
  Status: Spårbytet genomfört.
 • Vi utför spårväxelbyte vid Märsta
  Status:
  Växelbytet genomfört.
 • Vi utför spårväxelbyte vid Rosersberg
  Status: Växelbytet genomfört 2013.
 • Vi utför spårväxelbyte vid Älvsjö
  Status: Växelbytet genomfört.