Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Klimat

Transporternas klimatpåverkan har minskat sedan 2007 men ökar igen. Det krävs ytterligare åtgärder och styrmedel för att nå klimatmålen.

Som en följd av användningen av fossila bränslen ökar halten av koldioxid i atmosfären. Detta förstärker den naturliga växthuseffekten och medför att jordens medeltemperatur stiger. Om vi inte minskar utsläppen tillräckligt snabbt kan det få förödande konsekvenser för bland annat livsmedelsförsörjning, människors hälsa och miljön i övrigt.

Transportsektorns utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser har minskat sedan 2007 men ökar nu igen. Utsläppen från inrikestransporter domineras helt av vägtrafiken och personbilarna står för majoriteten av vägtrafikens utsläpp. 

Du kan följa utvecklingen av vägtrafikens klimatpåverkan via vår klimatbarometer. Länk till den hittar du längre ner på denna sida eller i menyn.

Illustration
Vägtrafikens användning av fossila bränslen. Den svarta linjen visar den historiska utvecklingen fram till idag av vägtrafikens användning av fossil energi. Den grå linjen visar hur användningen av fossil energi skulle utvecklas om dagens fordon och drivmedel användes även i framtiden med den trafikprognos som Trafikverket tagit fram. Gul linje visar utvecklingen med idag fattade beslut om styrmedel och åtgärder. Den gröna linjen målsättningen med Utredningen om fossilfri fordonstrafik förslag till etappmål för 2030 och regering och riksdags mål om ett klimatneutralt Sverige 2050.

Trafikverkets prognos fram till 2030 och 2050 pekar på en svag minskning av  utsläppen. Samtidigt finns det en prioritering om fossiloberoende fordonsflotta år 2030 och mål om att Sverige inte ska ha några utsläpp av växthusgaser år 2050. Det kommer inte att räcka med tekniska åtgärder som energieffektivare fordon och drivmedel för att nå dessa mål. Det behövs även en ny inriktning i planeringen och utvecklingen av samhället och infrastrukturen.