Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skyltfonden – för trafiksäkerhet

Innovativa projekt som stärker trafiksäkerheten i vägtrafiken kan ansöka om medel från Skyltfonden. Den är öppen för alla förutom Trafikverksanställda.

Trafiksäkerhet– vad menar vi med det?

"Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. Trafiksäkerhetsmålet utvärderas med hjälp av ett antal indikatorer, exempelvis hastighet, nykterhet, säkra vägar och fordon. Dessa indikatorer mäts kontinuerligt för att ge återkoppling av åtgärders effekter och för att stimulera förbättringar och nya effektiva insatser".

Skyltfonden bildades hösten 1988. Pengar till fonden kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar. För närvarande finns cirka 14 000 personliga skyltar ute i trafiken.

Sedan januari 2009 hanterar Transportstyrelsen försäljningen av personliga skyltar.
Registreringsskylt och bevis på Transportstyrelsens webbplats

Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi strävar efter att resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.

Skyltfonden medger inte medel för patentkostnader eller marknadsföring, och inte heller för redan slutförda arbeten.

Skyltfonden tar gärna emot ansökningar som handlar om:

 • lösningar som skyddar cyklister från (allvarliga) skador vid omkullkörning – utöver cykelhjälm och åtgärder kopplade till drift och underhåll av vägar och cykelbanor

 • projekt som syftar till att höja säkerheten för vintercyklister

  Det kan handla om innovativa nya åtgärder rörande
  - drift- och underhållsåtgärder inkl dess organisering
  - utformningen av fordonet; till exempel fordonets däck
  - utformningen på infrastrukturen/vägmiljön
  - cyklistens strategier, till exempel; vägvals-, hastighets- och exponeringsrelaterade.

 Ovanstående är förslag och utesluter inte andra områden.

Exempel på tidigare temaområden (Wordfil, 15 kB, öppnas i nytt fönster)

Ansökningstidpunkter är senast 1 mars och oktober varje år.