Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar som kör igenom en tunnel

Östlig förbindelse

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att bygga en östlig förbindelse som binder samman Norra- och Södra länken och skapar en förbindelse för bil- och kollektivtrafik. Vi planlägger östlig förbindelse, enligt Nationell plan.

Vi har lämnat in underlag med historik, trafik- och kapacitetsanalyser samt grova bedömningar för kostnader och tid till Sverigeförhandlingen, som är ett parallellt uppdrag Trafikverket fått. Sverigeförhandlingen förhandlar på uppdrag av regeringen om infrastruktur och bostäder. Östlig förbindelse ingår i pågående förhandling.

Vi genomförde 2013 en åtgärdsvalsstudie och har påbörjat arbetet med en formell planläggningsprocess. Under arbetets gång kommer vi att hålla olika former av samråd med allmänheten och olika intressegrupper. Vårt första samråd ägde rum mellan den 18 oktober och den 8 november och handlade om betydande miljöpåverkan. 

En mängd beslut ligger framför oss innan projektet kan starta. Det beslut som finns är att utreda och projektera en östlig förbindelse. För att en byggstart ska kunna ske behövs full finansiering, en godkänd vägplan och eventuellt järnvägsplan och ett särskilt beslut om byggstart från regeringen.

Läs mer om tidigare planer på Östlig förbindelse under rubriken fördjupning till höger.