Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotgängare som går över ett övergångsställe.

Gående

Det är inte bara när du promenerar som du anses som gående. De trafikregler som gäller för gående gäller också exempelvis när du åker spark, rullskidor och rullskridskor.

Samspel är ett nyckelord för att trafiken ska fungera. Som gående kan du underlätta samspelet och därmed öka säkerheten.

Saker att tänka på:

 • använd övergångsställe om det finns och se dig alltid noga för innan du går över vägen
 • gå på gångbanan när det finns en gångbana
 • om det inte finns gångbana, gå på vänster sida av vägen
 • använd reflex i mörker och skymning.

Visa dig med reflex i mörkret

Med reflex syns du på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil med påslaget halvljus. Om du har mörka kläder och inga reflexer så ser inte bilföraren dig förrän bilen är 20–30 meter från dig. Om du har ljus klädsel så syns du på ungefär 60 meters håll.

Saker att tänka på:

 • Reflexer syns bäst när de sitter lågt och är i rörelse. Långt ner på ben och armar är bästa placeringen.
 • Går du på en väg med tung trafik kan du behöva komplettera reflexerna med en ficklampa.
 • Hundar och hästar behöver också reflexer för att synas i mörkret.
 • Reflexer behövs även i städer och tätorter där det finns gatubelysning
 • Kontrollera när du handlar reflex att den är SIS eller CE-märkt. En normal livslängd för en reflex är ungefär tre år. Därför bör reflexer bytas ut regelbundet.

De flesta mörkerolyckor där gående dödas eller skadas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd. Gatubelysningen gör att du själv ser, men det innebär inte att andra trafikanter ser dig. Det mänskliga ögat är anpassat för dagsljus och synförmågan försämras kraftigt i mörker. Framför allt blir det svårt att urskilja kontraster. Även på belysta gator blir kontrasterna sämre, och därför får bilförare svårare att upptäcka fotgängare. Tänk på att vägbanan blir mörkare när den är blöt. Då minskar gatubelysningens effekt.

Lokala föreskrifter för gående på gångvägar

Det finns inga generella regler om vilken sida du som gående ska använda på en gångbana, en gångväg eller en kombinerad gång- och cykelväg. Men lokalt kan det finnas föreskrifter om detta, och då finns det vägmärken som visar vilka regler som gäller.

Trafikregler för gående

Följande trafikregler är de viktigaste för dig som gående:

 • Du ska gå på gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns vare sig gångbana eller vägren får du använda cykelbanan eller körbanan.
 • Om du använder vägrenen eller körbanan ska du om det är möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.
 • Om du åker rullskidor eller rullskridskor i högre hastighet än gångfart ska du åka på höger sida av vägen om det är lämpligare.
 • Du ska korsa vägen på ett övergångsställe. Om det inte finns något övergångsställe, ska du se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning. Det är viktigt att du inte skapar fara eller olägenheter för trafiken när du går över gatan.
 • När du går ut på ett övergångsställe ska du ta hänsyn till avståndet och hastigheten hos de fordon som närmar sig.
 • På obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt gentemot dig som gående, om du har gått ut på övergångsstället eller just ska gå ut på det.