Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Miljöbilar - miljöbilsdefinition och supermiljöbilspremie

Skattebefrielse för miljöbilar ska främja låga utsläpp av klimatgaser genom att premiera de snålaste fossildrivna bilarna och bilar som kan drivas med förnybara drivmedel.

Definitionen för miljöbil ändrades den 1 januari 2013. Den nya miljöbilsdefinitionen innebär att personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar, som tas i bruk från och med 1 januari 2013, befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp (enligt uppgift i registreringsbeviset) inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Det innebär alltså att gränsen för miljöbil är flytande; tyngre bilar får släppa ut mer än lättare bilar.

Skattebefrielsen ges under en tidsperiod om fem år från det att bilen har tagits i bruk.

De miljöbilar som köpts tidigare men som inte uppfyller miljöbilsdefinitionen från 1 januari 2013 kommer att vara miljöbilar även fortsättningsvis. Eventuella förmåner, exempelvis fri parkering för miljöbilar, bestäms lokalt och där kan krav ställas på att miljöbilsdefinitionen från 2013 ska gälla.

Supermiljöbilspremien

Premien omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per km, vilket sannolikt till största delen kommer att vara laddhybrider och elbilar.

Bestämmelserna om premien finns reglerade i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie. Förordningen trädde i kraft den 16 januari 2012, men den gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2012. Transportstyrelsen arbetar för närvarande också med en föreskrift om premien.

För en privatperson är premien 40 000 kronor. Det gäller även för enskilda firmor, eftersom ett företag som drivs på detta sätt inte är någon juridisk person.

Frågor och svar om supermiljöbilspremien hittar du på Transportstyrelsens webbplats.
Supermiljöbilspremie (Transportstyrelsens webbplats)
Förordning om supermiljöbilspremie (2011:1590, Sveriges riksdags webbplats)