Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sveriges vägnät

Vägnätet består av allmänna vägar och enskilda vägar. De allmänna vägarna kan vara statliga eller kommunala.

Det svenska vägnätet består av

  • 98 500 km statliga vägar och 41 600 km kommunala gator och vägar
  • 76 300 km enskilda vägar med statsbidrag
  • ett mycket stort antal enskilda vägar utan statsbidrag. De flesta av dem är så kallade skogsbilvägar.

I det statliga vägnätet ingår 16 018 broar, ett tjugotal tunnlar och 37 färjeleder.

Av det statliga vägnätet är cirka 19 300 km grusväg. Det är ungefär 20 procent av den totala väglängden. Det som avgör om en väg ska beläggas är hur mycket trafik som går på vägen. Därför finns de flesta grusvägarna i skogslänen. Där finns 66 procent av den totala grusvägslängden.

Väglängd och trafikarbete

Vägarna kan delas in i grupper efter kategori, hastighetsgräns och typ. Tabellerna nedan visar väglängd och användning i fordonskilometer år 2015 för de olika grupperna och för statliga och kommunala gator och vägar.

Statliga och kommunala vägar och gator 2015
Kategori

Väglängd, km

Antal fordonskm
(miljarder km)

Statliga vägar

98 500

58

Kommunala gator och vägar

42 200

24

 

Vägkategorier 2015
Kategori

Väglängd, km

Antal fordonskm
(miljarder km)

Europavägar

6 700

23

Övriga riksvägar

8 900

14

Primära länsvägar

10 800

9

Övriga länsvägar

72 100

12

 

Vägtyper 2015
Vägtyp

Väglängd, km

Antal fordonskm
(miljarder km)

Motorvägar

2 050

17

Motortrafikleder

410

1

     varav mötesseparerade

390

1

4-fältsväg

200

1

Vanlig väg

95 500

33

     varav mötesseparerade

2 410

3