Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trängselskatt och infrastrukturavgifter

Infrastrukturavgifter och trängselskatt är olika typer av avgifter som den som använder infrastrukturen får betala. Här förklarar vi mer vad infrastrukturavgifter är för något och hur de skiljer sig från trängselskatt.

Infrastrukturavgift

Infrastrukturavgift är en typ av avgift som tas ut för att finansiera bygget av exempelvis en ny bro, väg eller tunnel. Det innebär att den som använder infrastrukturen ska vara med och betala för den.

När bron, vägen eller tunneln är färdigbetald tas avgiften bort.

Broavgift

En infrastrukturavgift som gäller en bro kallas ofta broavgift.

Trängselskatt

I Sverige kan infrastrukturavgifter endast tas ut på exempelvis en nybyggd bro, väg eller tunnel för att täcka kostnaderna för byggandet. Om bron, vägen eller tunneln redan är byggd med allmänna medel, kan man enligt svensk lag inte i efterhand införa någon avgift. Infrastrukturavgifter motiveras med att den som nyttjar infrastrukturen får betala för detta.

I Sveriges storstadsområden används trängselskatt. Trängselskatter motiveras med att den som bidrar till trängsel och miljöproblem får betala för de samhällskostnader detta medför.

Trängselskatt tas ut enligt lagen om trängselskatt. Lagen anger betalstationers placering, storlek på trängselskatt och när trängselskatt ska tas ut. Trängselskatten syftar till att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden och därmed förbättra miljön. Riksdagen beslutar om trängselskatt.

Här finns trängselskatt eller infrastrukturavgifter

För närvarande ingår trängselskatt eller infrastrukturavgifter i finansieringen av följande infrastrukturinvesteringar:

 • Stockholm – Förbifart Stockholm och regionala objekt (trängselskatt)
 • Göteborg – Västsvenska paketet (trängselskatt)
  Västsvenska paketet
 • Sundsvall – bro över Sundsvallsfjärden (broavgift)
  Broavgift i Sundsvall
 • Motala – bro över Motalaviken (broavgift)
  Broavgift i Motala
 • Nacka – Skurubron (broavgift och trängselskatt) 

Bakgrund

Trafikverket ska pröva möjligheterna till medfinansiering i infrastrukturprojekt. Så står det i regeringens direktiv för åtgärdsplanering 2010–2021. Det finns flera sätt att medfinansiera ett bygge av infrastrukturprojekt som väg, bro eller järnväg. Medfinansieringen kan ske genom kommunala och regionala bidrag, bidrag från andra intressenter eller trängselskatt och infrastrukturavgifter.