Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Broavgift i Motala

Här hittar du svar på vanliga frågor om broavgift i Motala.


Svaren på nedanstående frågor baseras på propositionen Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullsystem (2013/14:25), som riksdagen fattade beslut om i början av 2014.

Riksdagen beslutade 2010 att Motalabron delvis ska finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Därför kommer avgifter att tas ut för fordon som åker på bron. På det sättet är de som använder bron med och bekostar bygget.

Ungefär en tredjedel av kostnaden för bron finansieras med statliga anslag, medan två tredjedelar finansieras med lån. Återbetalningen av lånet sker med hjälp av broavgifterna. Återbetalningstiden beräknas bli cirka 40 år. Motala kommun har medfinansierat gång- och cykelbanan på bron.

Bakgrund - Om medfinansiering av Motalabron

För Projektet Riksväg 50 Mjölby-Motala inklusive delen genom Motala tecknades i mars 2009 ett genomförande- och finansieringsavtal. Under projekttiden har en lagstiftningsprocess om infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullsystem pågått. En ny lag har därefter trätt i kraft och nu finns ett tilläggsavtal som innebär förändring och tillägg av finansieringsvillkor och åtaganden i förhållande till grundavtalet från 2009.