Resecentrum Falun

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Kristina  Wilander Lindström

Falu Kommun, Trafikverket och Dalatrafik samverkar i ett gemensamt projekt för att skapa ett nytt resecentrum i Falun.

Det finns i dag ingen naturlig samlingsplats för byten mellan färdmedel. Målet är därför att skapa ett resecentrum som underlättar människors vardagspendling till och från arbete och studier, genom effektivare byten mellan buss och tåg och genom förbättrad tillgänglighet till tåg. Det ska helt enkelt bli lättare, trivsammare och bekvämare att resa inom samt till och från Falun.

Den 18 februari 2015 invigs skid-VM i Falun. Till dess ska vi ha ett fungerande resecentrum i Falun som kan ta emot besökare och aktiva. Resecentrum beräknas dock inte vara helt klart förrän hösten/vintern 2015. För Trafikverkets del innebär det att en ombyggnad av järnvägsanläggningen, med spår, plattformar och plattformsförbindelse, ska vara klart till sommaren 2015.

Kortfattat innebär projektet Resecentrum Falun att vi:

  • skapar en plats där all busstrafik samlas – Knutpunkten
  • bygger en bussterminal för regionalbussar
  • uppför en ny byggnad med resandeservice som sammanbinder bussterminalen med stationshuset
  • ordnar cykelparkering, bilparkering och angöring för taxi
  • bygger en gångpassage under spåren med trappor och hissar till plattformarna
  • förlänger ytterplattformen i riktning mot centrum
  • bygger om delar av spåren.