Resfria möten

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Ulf Pilerot

Peter Arnfalk

Per Schillander

Med resfria eller virtuella möten menas möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon- och videokonferenser samt webbkonferenser (Internetbaserade möten via en dator eller annat Internetbaserat användargränssnitt).

Om dessa virtuella mötesformer används som ett alternativ till att resa kan de kallas resfria möten. Denna typ av möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för vissa situationer erbjuder de ett bra, kompletterande mötesalternativ. Telefonkonferenserna kan vara möten med hjälp av flerpartssamtal och/eller konferenstelefon, via fast eller mobil kommunikation. Videokonferenstekniken erbjuder ett spann från video i mobiltelefoner, enkla bildtelefoner till välutrustade studior med flera monitorer, kameror och annan utrustning inkopplade som stöd. Det finns många olika typer av webbkonferenser, men några vanliga funktioner är IP-baserad bild och ljudkommunikation, möjlighet till bildpresentation, fildelning och chat. 

En vanlig kombination är telefonkonferenser tillsammans med någon form av webbaserat möte för att dela eller visa en PowerPoint-presentation, ett dokument, en bild eller dylikt.

Positiv hälso- och miljöeffekt

Resfria möten påverkar våra resmönster framförallt genom att ersätta en del av våra tjänsteresor och därigenom ge en positiv hälso- och miljöeffekt. Hur stor effekten av detta är, beror bland annat på vilka omständigheter som råder och på hur väl man lyckas etablera resfria möten som ett naturligt mötesalternativ för organisationen och dess samarbetspartner.

Väl fungerade resfria möten ger även positiva effekter på organisationens lönsamhet och på personalens trivsel, vilket gör dem intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför vill Trafikverket gärna bidra till att öka kunskapen om och stimulera användningen av resfria möten.