Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Begäran om skadestånd

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en allmän statlig väg kan du i vissa fall ha rätt till skadestånd från staten. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Skador på fordon eller person

Trafikverket ska hålla de allmänna statliga vägarna i ett tillfredställande skick genom underhåll och andra åtgärder. Vi inspekterar vägarna regelbundet för att bedöma om något behöver göras.

Det inträffar ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller i samband med att vi arbetar på vägen. För att du ska få ersättning för en sådan skada krävs att det kan visas att vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid eller att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat. Det räcker alltså inte att du kan visa att din skada på något sätt har att göra med våra drift- och underhållsåtgärder för att få ersättning.

Här kan du anmäla en skada på fordon eller person eller läsa mer om skador på fordon:
Information om skador på fordon

Skador på staket, mark, brunnar, brevlådor, häckar eller annan egendom vid vägen

I samband med snöröjning, saltning, slåtter eller andra underhållsåtgärder händer det ibland att staket, brevlådor, häckar eller annan egendom vid vägen skadas.

Här kan du anmäla en skada på egendom eller läsa mer om skador på egendom:
Information om skador på annan egendom

  • Trafikverket får in drygt 3 000 trafikrelaterade skadeståndskrav per år. Cirka 10 procent får ersättning.
  • Mer än hälften av skadorna beror på stenskott eller gropar i vägen. I de fallen får cirka 5 procent ersättning.

Reparation

Den som har drabbats av en skada måste kunna visa den, men vi bedömer ditt ersättningsanspråk oavsett om du har reparerat skadan eller inte. Spara därför kvitton, foton eller annan dokumentation.