Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 32, Sunneränga–Marbäck, mötesfri väg

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom att mittseparera vägen.

 Aktuellt

Från den 1 maj till den 9 juli 2017 kommer väg 32 att vara avstängd från Sunneränga vid avfart Flisby till Trafikplats Bredestad. Omledning sker mellan Eksjö, trafikplats norra och Blå grindar.

Boende och samhällsviktiga funktioner

Vägen är avstängd för genomfartstrafik men boende och samhällsviktiga funktioner, som till exempel skol-skjuts, hemtjänst, räddningstjänst, post och sophämtning, ska komma fram.

Genomfartstrafiken

Under tiden som vägen är avstängd hänvisas genomfartstrafiken till omledningsvägen. Se kartan.

 

Vid vägarbetet får man räkna med något längre restid. Vi hoppas att ni har överseende med detta och

respekterar tillfälliga trafikanordningar!

Det här gör vi!

Väg 32
Den nya sträckningen kommer att gå öster om befintlig väg vid Bredestad och ansluter till befintlig väg norr om Marbäck. Sträckan Sunneränga till Bredestad går i befintlig väg och breddas på några ställen. Den nya vägen breddas beroende på om det är en 1+1- eller 2+1- sträcka till 9,5 m respektive 12,75 m. Sträckan är 8,7 km (varav knappt 3 km i befintlig sträcka). Den totala anläggningskostnaden är ca 180 mkr.

Väg 132
På väg 132 byts befintlig bro ut och vägen breddas mot den nya trafikplatsen.

Parkeringsplatser för samåkning
Vid Bredestad och Blå grindar anordnas parkeringsplatser för samåkning. Vid Blå grindar blir det även busshållplatser för långfärdsbussar.

Broar och viltstängsel
Utmed hela sträckan sätter vi upp viltstängsel och bygger vi två nya viltpassager, en trafikplats inklusive bro och tre nya broar.

Befintlig väg
Befintlig väg blir lokalväg för gång- och cykeltrafik och långsamtgående fordon. Den blir också en omledningsväg vid drift- och underhållsåtgärder och vid eventuella olyckor.