E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg - Trafikverket

Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22, Lösen–Jämjö, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om E22, delen Lösen–Jämjö, till en motortrafikled. Ombyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan samt även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället.

Ombyggnaden ska också skapa förutsättningar för ett väl fungerande lokalvägnät för jord- och skogsbruksmaskiner i området och lösa problemen med översvämningar av befintlig E22 i Ramdala.

Föreslagen åtgärd kräver en vägplan för E22, som ska utreda var och hur vägen ska byggas i den vägkorridor som är beslutad efter vägutredningen.

Se panoramavisning och film om "Ombyggnad av E22 mellan Lösen och Jämjö" här nedan:

Panoramavy

Film

Vad händer nu?

Trafikverket har tagit fram en vägplan med miljökonsekvensbeskrivning med förslag på anläggning och ombyggnad av E22 delen Lösen-Jämjö. Vägplanen omfattar även indragning väg från allmänt underhåll. Denna har varit ute på granskning 3 mars-6 april 2018. Nu arbetar Trafikverket med att sammanställa och kommentera alla skriftliga granskningssynpunkter i ett granskningsutlåtande. När arbetet med granskningsutlåtandet är klart kommer Trafikverket att begära länsstyrelsens tillstyrkan över planen. När detta erhållits är vägplanen klar för fastställelse.