Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil kör på motorväg med mitträcke
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägport under E22 vid Gualöv viltanpassas

Vägport vid Gualöv som går under E22 stängs av 1,5 månad för att viltanpassas samtidigt sätter vi upp viltstängsel intill E22. Trafiken leds om via orange vägvisning. Hela arbetet ska vara klart 1 juni 2018.

Infrastruktur utgör en barriär i naturen för djur. Detta innebär att infrastrukturen försvårar eller hindrar djur från att röra sig och använda landskapet optimalt. De flesta djur har ett grundläggande behov av att förflytta sig, antingen mellan vinter- och sommarbeten och/eller mellan områden för näringssök, nattvila och fortplantning. För att en grupp av djur ska kunna genomföra en årscykel, och sin livscykel, är det viktigt att förbindelserna mellan de olika funktions­områdena är intakta. Djurens exakta förflyttningsmönster är okända men landskapets utformning och olika funktionsområdens lokalisering ger indikationer på möjliga intressanta stråk. Det kan vara landskapselement som vattendrag, höjdryggar eller skogsbryn. Här har den befintliga porten på väg 1670 Östra Ljungbyvägen pekats ut. Denna vägport ska viltanpassas samtidigt sätter vi upp viltstängsel intill E22 vid Gualöv.

Vad händer nu?

Östra Ljungbyvägen som går under E22 genom en vägport har varit avstängd 3 april-15 maj 2018. Under avstängningen utfördes uppsättning av viltstängsel intill E22 vid Gualöv samt viltanpassning av den befintliga vägporten som går under E22. Arbetet påbörjas 26 mars 2018 och ska vara klart 1 juni 2018.

Denna sida kommer att tas bort 21 juni 2018.