Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Gävleborg 2022

Vägarna i Gävleborgs län får ny beläggning kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och bekväm, samt för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut gammal asfalt mot ny beläggning för att den ska bli komfortabel och säker att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med beläggningsåtgärderna. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet prioriteras. 

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet och med hjälp av lots (följebil) eller trafiksignal men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar. När beläggningsarbete pågår finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.

Mer information om ytbehandling/beläggning

På grund av invasion av Ukraina följer Trafikverket utvecklingen av materialtillgång och kostnader. Trafikverket vet i dagsläget inte exakt vilken påverkan det kommer att få på sommarens planerade vägarbeten. 

Alla beläggningsarbeten är slutförda i Gävleborg för 2022