Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Gävleborg 2022

Vägarna i Gävleborgs län får ny beläggning kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och bekväm, samt för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut gammal asfalt mot ny beläggning för att den ska bli komfortabel och säker att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med beläggningsåtgärderna. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet prioriteras. 

Hur påverkas trafiken?

Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet och med hjälp av lots (följebil) eller trafiksignal men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar. När beläggningsarbete pågår finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.

Mer information om ytbehandling/beläggning

På grund av invasion av Ukraina följer Trafikverket utvecklingen av materialtillgång och kostnader. Trafikverket vet i dagsläget inte exakt vilken påverkan det kommer att få på sommarens planerade vägarbeten. 

Beläggningsarbeten i Gävleborg 2022

 

E4, Söderhamn

Åtgärd: Ny beläggning
Påverkan: Nattarbete, trafiken överleds och omleds på delsträckor
Arbetsperiod: vecka 33-34

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, 6,5 kilometer

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Nattarbete klockan 20:00-06:00, planeras vecka 21–24

Väg 83, Sibo–Granbo, 8,1 kilometer

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 22–26

Väg 84, Ljusdal–Delsbo, 23 kilometer

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Nattarbete klockan 19:00-06:00, planeras mellan vecka 35–38

Väg 84, Södra Sannäs–Näsviken, 12 kilometer

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning för att sedan lägga ut asfaltsmassan igen över vägen till en jämn yta.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Nattarbete klockan 19:00-06:00, planeras mellan vecka 33–35

Väg 296, vägskälet väg 84–Z länsgränsen, 5,4 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 24

Väg 310, Vägskälet E45–Los, 24,5 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 22

Väg 310, Lossjön–Korskrogen, vägskäl väg 84, 33,9 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 24

Väg 542, Jädraås–Rönnbacken, 13,3 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 21

Väg 542, Kungsfors–Jädraås (option), 10,4 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 21

Väg 544, Kungsfors–Botjärn, 4,6 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 21

Väg 547, W länsgräns–Åmot, 15 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 22

Väg 548, Vallsbo–Norrbo, 1,6 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 21

Väg 583 Norrala–Enånger, 19,7 kilometer

Åtgärd: Värmer och lägger ut asfaltsmassa över vägen till en jämn yta.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 26–29

Väg 664, Lindefallet, 1,6 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning där ojämnheter utjämnas och ökar bärigheten.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 36

Väg 665, Boda bruk–Vemora, 4,3 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 36

Väg 667, Sörforsa–Bäck, 1,9 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 37

Väg 667, Sunnarbäck–Sörforsa, 7,8 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 22

Väg 673, Storhällan–Långvind (option), 9,2 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning där ojämnheter utjämnas och ökar bärigheten.
Påverkan: Liten trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 37

Väg 675, Trogsta–Tövsätter, 2,2 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 22

Väg 699 Sjövesta–Storhaga (option), 6,5 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning där ojämnheter utjämnas och ökar bärigheten.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 38

Väg 719, Fågelsjö–vägskäl E45, 3,5 kilometer

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 23

Väg 719, vägskäl väg 45–Los, 26 kilometer

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 23

Väg 719, vägskäl väg 719–Fågelsjö station, 0,7 kilometer

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 23

Väg 743, Delsbo–Rävnäset, 5 kilometer

Åtgärd: Lägger ut en ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning där ojämnheter utjämnas och ökar bärigheten.
Påverkan: Måttlig trafikpåverkan, trafiken leds förbi arbetet med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: Planeras vecka 39

Kontakt

Marcus Wikström

Projektledare

Telefon: 010-123 06 64