Logga in
Logga in

Brounderhåll i Gävleborg 2022

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Brounderhåll i Gävleborg 2022

Väg 83, Bro över järnväg vid Hanebo Kyrka

Åtgärd: Utbyte av kantbalk, broräcke, tätskikt och beläggning utförs.
Trafikpåverkan: Framkomligheten är begränsad till ett enkelriktat körfält. Trafiken regleras med trafikljus.
Arbetsperiod: vecka 16-35 (20 oktober-31 augusti)

E16, bro över Gavleån, strax norr om Forsbacka

Åtgärd: Reparationer av brostöd samt nya faunapassager
Trafikpåverkan: Framkomligheten på bron är begränsad till ett körfält i norrgående riktning vid etapp 1 och södergående riktning under etapp 2.
Arbetsperiod: vecka 32-43 (Augusti–Oktober)

Väg E4, bro över Ljusnan vid Renskalla

Åtgärd: Reparationer av brostöd samt bättringsmålning av brobalkar
Trafikpåverkan: Framkomligheten på bron är begränsad till ett körfält i vardera riktning
Arbetsperiod: vecka 32-43 (Augusti–Oktober)

Väg 590, bro över väg vid Lilltjära norra

Åtgärd: Reparationer av brostöd
Trafikpåverkan: Framkomligheten på bron är begränsad till ett körfält med enkelriktad trafik.
Arbetsperiod: vecka 32-43 (Augusti–Oktober) Preliminärt.

Kontakt

Fredrik Zetterberg

Projektledare

Telefon: 070-299 42 50