Logga in
Logga in

Brounderhåll i Gävleborg 2023

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Aktuella vägsträckor


Väg 745, rörbro över bäcken vid Högs kyrka, Hudiksvalls kommun
Påverkan: Vägen avstängd under tiden arbetet pågår. På grund av arbetets komplexitet måste trafiken ledas om.
Åtgärd: Rörbron är uttjänt och måste bytas. 
Arbetsperiod: Arbetet sker veckorna 42-45

Väg 769, bro över Malungsån, Nordanstigs kommun
Påverkan: Vägen avstängd under tiden arbetet pågår.Trafiken kan passera det pågående arbete men exakt lösning på hur trafiken ska regleras är änu inte fastställd.
Åtgärd: Byta av kantbalkar samt tätskikt.
Arbetsperiod: Slutet av september samt cirka åtta veckor framåt.

Väg 682, bro söder om Grönås, Ljusdals kommun
Påverkan: Ett körfält avstängt, nedsatt hastighet och bärighet för tunga fordon. Trafiken regleras med trafikljus.
Åtgärd: Byte av vägtrumma.
Arbetsperiod: flyttas med stor sannolikhet till år 2024.

Kontakt

Fredrik Zetterberg

Projektledare

Telefon: 070-299 42 50