Logga in
Logga in

Upprustning av järnvägsbro, Gävle Central

Upprustning av järnvägsbron över Gavleån, söder om Gävle C. Bron ska få ny räls och målas med ny rostskyddsfärg vilket innebär att arbete pågår både över och under järnvägsbron.

Åtgärder

Vi lägger ny räls på järnvägsbron och hela konstruktionen blästras och målas med ny rostskyddsfärg. Det innebär arbeten både över och under bron. Stora delar av arbetsområdet täcks in under blästrings- och målningsarbetet och arbetet kan tidvis upplevas störande.

Trafikpåverkan

Norra och Södra Strandgatan stängs för trafik (under järnvägsbron) mellan den 19 juni–21 juli. Gående och cyklister kan passera och berörs endast vid korta och tillfälliga arbeten. Följ skyltning på plats.

Tidplan

Vecka 19-29 2023

Tågtrafiken kan påverkas och för information om resor hänvisas direkt till tågbolagen.

Skyltning om avstängd GC-bana