Logga in
Logga in

Upprustning av järnvägsbron vid Gävle C, Gävle kommun

Nu startar arbetet med att rusta upp järnvägsbron över Gavleån söder om Gävle C. Bron ska få ny räls och målas med ett nytt rostskyddssystem. Det innebär att arbete pågår både över och under järnvägsbron.

Planerade åtgärder

Järnvägsbron ska få ny räls och hela konstruktionen blästras och målas med ett nytt rostskyddssystem. Det innebär arbeten både över och under bron. Stora delar av arbetsområdet kommer att täckas in under blästrings- och målningsarbetet och arbetet kan tidvis upplevas störande.

Tidplan

Arbetet startar måndag den 8 maj (vecka 19) med ställningsbyggande och förberedelser under bron. Större delen av arbetet kommer därefter att ske mellan den 19 juni–21 juli (vecka 25–29).

Trafikpåverkan

Norra och Södra Strandgatan stängs av helt för trafik (under bron) mellan den 19 juni–21 juli. Gående och cyklister kan passera och berörs endast vid korta och tillfälliga arbeten. Följ skyltning på plats.

Tågtrafiken påverkas vissa tider och för information om resor hänvisas direkt till tågbolagen.

Skyltning om avstängd GC-bana