Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Jämtland 2022

Vi asfalterar vägarna i Jämtlands län kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel, säkrare att köra på och hålla längre. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning.

Vi tvingas göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning. Vi prioriterar de vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet. 

Sverige har 10 000 mil statlig väg, det är 2,5 varv runt jorden. 63 procent av vägarna är byggda innan 1970 och de är dimensionerade för den trafik som var aktuell då. Trots att det har gjorts många underhållsinsatser har det inte varit tillräckligt. Underhåll i god tid sparar pengar i längden jämfört med att lappa och laga, men det finns fortsatt stora och ökande underhållsbehov på vägarna.

Så påverkas trafiken

I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller trafikljus. Lots innebär att du kör efter en följebil. I en del fall behöver trafiken ledas om vi andra vägar

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Mer information om ytbehandling/tankbeläggning. 

Aktuella beläggningsarbeten i Jämtlands län 2022

Utöver de beläggningsarbeten som visas i listan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor.

Bergs kommun

Väg E45, Åsarna-Rätansskogen 
Sträcka: Cirka 25 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - september. 

Härjedalens kommun

Väg 314, Ytterhogdal-Västernorrlands länsgräns
Sträcka: Cirka 18 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - september

Väg 84, Långå-Mökelbäcken
Sträcka: Cirka 60 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - september. 

Ragunda kommun 

Väg 86, Bispgården-Västernorrlands länsgräns (arbeten pågår också på väg 86 i Västernorrlands län)
Sträcka: Cirka 22 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - september. 

Bräcke kommun

Väg 323, Bräcke- Nyhem
Sträcka: Cirka 24 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Strömsunds kommun

Väg 346, Hoting-Västernorrlands länsgräns
Sträcka: Cirka 42 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Väg 898, Vägskäl E45-Backe samhälle
Sträcka: Cirka 43 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Väg 998, Vägskäl E45-Norråker
Sträcka: Cirka 49 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Arbetsperiod: Maj - september.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Pär Eliasson
Kommunikatör
Sandra Högman