Logga in
Logga in

Brounderhåll i Jämtland 2022

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om våra broar kontinuerligt.

Planera din resa!
Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid eller på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Brounderhåll i Jämtland 2021


Östersunds kommun

Bro över Djupsundet vid Slåttön, Brunflo, väg 726
Underhållsarbeten efter urspolning. 
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan
Arbetsperiod: Bron är helt avstäng nattetid mellan klockan 19.00 och 05.00 torsdag 16 juni och måndag 20 juni. 

Bro över Bölesjön vid Österböle, E14
Byte av torrtrumma. Ett körfält avstängt åt gången, trafikljus.
Trafikpåverkan: Liten påverkan
Arbetsperiod: En vecka någon gång under maj-november.

Härjedalens kommun

Broarna över Blädjan (Håbron) i Lillhärdal respektive Härjån vid Härjeåbron, väg 504 
Reparation av övergångskonstruktionerna som förbinder broarna med landsidorna
Trafikpåverkan: Mycket stor
Arbetsperiod: Broarna är helt stängda för trafik mellan klockan 19.00 och 05.00 under kvällarna/nätterna mellan den 13 och 18 juni.

Bro över Hoan vid Överhogdal kyrka, E45
Byta övergångskonstruktioner, tätskikt och beläggning. Vi ska också måla om samtliga lager och göra mindre betongreparationer. Ett körfält är öppet och trafiken regleras med trafikljus. Mellan måndag 27 juni och tisdaf 5 juni är vägen helt stängd. Omledning. Följ skyltar.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan
Arbetsperiod: Maj- oktober.

Bro över Stentjärnarna/Siksjön, E45
Byte av trumma. Ett körfält avstängt åt gången, trafikljus.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: Två veckor någon gång under juni.


Bräcke kommun

Bro över Kvarnbäcken, väg 546
Byte av trumma. Trafiken leds förbi arbetsplatsen.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: En vecka någon gång under juli-augusti.

Bro över Vildsjöbäcken mot Bensjöån, väg 709 (två broar)
Byte av trumma. Trafiken leds förbi arbetsplatsen.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: En vecka någon gång under juni-augusti.

Bro över Stormyrdalsbäcken, väg 709
Byte av trumma. Trafiken leds förbi arbetsplatsen.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: En vecka någon gång under juli-augusti.

Krokoms kommun

Bro över Hårkan, väg 339
Dykare ska gjuta på stöd, vingmur och frontmur. Vi ska också göra mindre betongreparationer. 
Trafikpåverkan: Liten 
Arbetsperiod: April - Oktober

Strömsunds kommun

Bro över Lillvallbäcken, väg 828
Byte av trumma. Ett körfält avstängt åt gången, trafikljus.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: En vecka någon gång under maj-augusti.

Bro över Kvarnbäcken, väg 819
Byte av trumma. Ett körfält avstängt åt gången, trafikljus.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: En vecka någon gång under maj-augusti.