Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Stockholms län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten längs järnvägsnätet
Trafikverket moderniserar kontaktledningssystemet på Södra stambanan i Skåne och Kronoberg. När det är klart år 2026 ökar driftsäkerheten och trafiken kan rulla mer tillförlitligt.
Hässleholm–Älmhult, kontaktledningsbyte

Arbeten längs vägnätet

Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. Det kan vara allt från kövarningssystem till självkörande bilar.
Arbeten med teknik i vägtrafiken

Arbeten på tågstationer och bangårdar

Södertälje godsbangård, ombyggnad
Stationsåtgärder, Stockholms central

Bro och tunnelåtgärder
Broarbeten i Stockholms län
Solnatunnlarna rustas upp

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Stockholms län

Vattenskyddsåtgärder

Vattenskydd Bornsjön

Våra bygg- och utredningsprojekt i Stockholms län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.