Logga in
Logga in

Vi förbättrar i Uppsala län

Just nu pågår en del underhållsarbeten i länet. 

Arbeten på tågstationer och bangårdar

Uppsala C, delning av spår

Arbeten längs järnvägsnätet

Ombyggnad och flytt av kraftledningar i Region Öst

Bro- och tunnelåtgärder

Väg 746, Ubblixbo, broreparation
Väg 515, Hummelsta, brobyte

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Så förbättrar vi kollektivtrafiken

Så förbättrar vi kollektivtrafiken i Uppsala län

Våra bygg- och utredningsprojekt i Uppsala län

Enligt planläggningsprocessen kan du vara med och påverka genom så kallade "Samråd". Dessa projekt hittar du under länken nedan.