Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Västernorrland 2023

Vägarna i Västernorrlands län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet prioriteras. 

Hur påverkas trafiken?
I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller trafiksignaler. Lots innebär att du kör efter en följebil. Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respektera tillfälliga trafikanordningar.

Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Mer information om ytbehandling/tankbeläggning. 

Aktuella vägsträckor
 
Sundsvall

E4, Myre - Stockvik
Beläggningsarbete mellan Stockvik och Myre. Arbetet sker kvälls- och nattetid mellan 18.00-06.00. Södergående trafik regleras med trafikljus och ett körfält avstängt i norrgående riktning.
Trafikpåverkan: stor påverkan.
Arbetsperiod: 14-28 september

Väg 545, Maj - Västanå (Njurunda)
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 9,5 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: Maj - juni

Väg 86, Kovland - Krånge (nästan till Kävstabron)
Sträcka: Cirka 3 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus eller lots.
Arbetsperiod: Juni (vecka 23 och 24) 

Väg 320, Kovland - Vike
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 43 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus eller lots.
Arbetsperiod: Juni (vecka 23). 

Detta vägarbete sker i angränsning till beläggningsarbetena på väg 86 och väg 320. Begränsand framkomlighet.


Väg 86, Timmervägen - Bergsåker (från E14 till stora rondellen i Bergsåker + lilla rondellen i Bergsåker)
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Nattarbete 20.00-06.00. Lots o trafikljus
Arbetsperiod: Maj - september

Väg 622, Timmervägen - Hulivägen (från stora rondellen i Bergsåker till Hulivägen)
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Nattarbete 20.00-06.00. Lots o trafikljus
Arbetsperiod: Maj - september 

Dessa vägarbeten sker i angränsning till beläggningsarbetena på väg 622 och påverkar framkomligheten.

Ånge

E4, Stöde - Bodberget (till vägskäl 83)
Ytbehandling/tankbeläggning
endast på vägrenar. Risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 48 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: Maj/juni (vecka 22) 

Väg 83, Ånge - vägskäl E14 (Från Ånge centrum till infarten mot centrum vid E14)
Ytbehandling/tankbeläggning
, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 9 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: April - september (vecka 17-39)

Väg 305, Fanbyn  (Stöde)
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 4 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: April - september (vecka 21-39)

Angränsande projekt: Väg 305 (Stöde). Åtgärder på bro över Ljungan.
Förstärkning under bron för att höja bärighetsklassningen till BK4.
Trafikpåverkan: bedöms som liten
Ett körfält öppet, trafiken leds med trafikljus 
Arbetsperiod: april - september ( vecka 21-31)   

Väg 511 och 537, Fanbyn  (Stöde)
Sträcka: Cirka 600 meter och 350 meter
Trafikpåverkan: Liten påverkan.
Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: April - september (vecka 17-39)

Väg 532, Gimvägen, bron över Ljungan
Sträcka: cirka 500 meter
Trafikpåverkan: Liten påverkan.
Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: Juni - augusti

Timrå

Väg 331, Sörberge - Stavreviken (från Sörberge Norra vidare över Bergeforsenbron)
Sträcka: Cirka 4 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Lots och trafikljus.
Arbetsperiod: Juni 

Väg 685, Torsboda - Svarvarböle (omledning för E4)
Ytbehandling/tankbeläggning
, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 6,4 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots, trafikljus eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Preliminärt oktober

Kramfors

Väg 832, mellan vägskäl 825 och Gallsäter
Fläckvis beläggning
Sträcka: 3,8 kilometer.
Trafikpåverkan: Måttlig påverkan
Arbetsperiod: April - september

Väg 870, mellan E4 och skule slalombacke
Beläggning och rekonstruktion (infräsning, nytt bärlager, heltäckande beläggning, stenplockning)
Sträcka: Cirka 1,3 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: April - september

Väg 875, Ullånger - Getberget
Beläggning och rekonstruktion (infräsning, nytt bärlager, heltäckande beläggning, stenplockning)
Sträcka: Cirka 2,2 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: April - september

 

Sollefteå

Väg 331, Helgum - Ramsele
Ytbehandling/tankbeläggning
, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: 56 kilometer
Trafikpåverkan: stor påverkan
Trafiken leds med hjälp av trafikljus och lots
Arbetsperiod: Juni (prel. vecka 24-25)

väg 87, Vägskäl 331 - Österforse
Beläggning
Sträcka:  1,5 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Trafiken leds med hjälp av trafikljus och lots
Arbetsperiod: Maj- september 

Väg 952, genom centrala Långsele. Från väg 87 - vägskäl 951
Beläggning, kantsten, förstärkning och byte av brunn.
Sträcka: 1,9 kilometer
Trafikpåverkan: stor påverkan
Trafiken leds med hjälp av trafikljus och lots
Arbetsperiod: Maj - juni

 

Örnsköldsvik

E4, Överdal - Docksta
Fläckvis beläggning
Sträcka:  55 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: Juli - oktober

Väg 893, Mäja - Gärdal
Beläggning och rekonstruktion 
Sträcka: Cirka 6,8 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafikljus och lots.
Arbetsperiod: April - september

E4, Ås - Örnsköldsvik
Räckesarbeten vid broar.
Sträcka:  2,5 kilometer.
Trafikpåverkan: Liten påverkan. Arbeten planeras ske efter klockan 18.00. Ett körfält stängs vid pågående arbete, sänkt hastighet.
Arbetsperiod: Augusti - September

Väg 922, Bjästa - Örnsköldsvik
Mindre rekonstruktionsarbeten
Sträcka: 13,5 kilometer.
Trafikpåverkan: Liten påverkan. Mötande trafik.
Arbetsperiod: April - September

 

 

Se alla vägarbeten på karta