Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Västernorrland 2022

Vägarna i Västernorrlands län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning.

Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Materialbrist och kostnadsökningar kan påverka planerade åtgärder
Rysslands invasion av Ukraina har en direkt effekt på logistikkedjor, godsflöden och tillverkning runtom i världen och därmed även Trafikverkets verksamhet. Det förändrade omvärldsläget har påverkat tillgång och kostnad på nödvändigt material så som metall, aluminium, stål, trä, plast, glaspärlor samt drivmedel och bitumen. Invasionen påverkar också den redan hårt ansträngda halvledarproduktionen i världen.

Trafikverket kan komma att behöva säkra materialtillgång för underhåll av det högtrafikerade vägnätet. Det medför att åtgärder som har planerats för det lågtrafikerade vägnätet löper risk att inte kunna genomföras.

Hur påverkas trafiken?
I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. 
När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Mer information om ytbehandling/tankbeläggning. 

Aktuella beläggningsarbeten i Västernorrlands län 2022
 
Sundsvall

E4, Skönsberg - Torsboda
Sträcka: Cirka 21 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Nattarbete klockan 20-06.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj (inleder med på- och avfartsramper/svängfiler) - augusti 

E4, länsgränsen mot Gävleborg - Maj (Njurunda)
Sträcka: Cirka 10,4 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Nattarbete klockan 19-06.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Juni - juli

Väg 86, del genom Bergsåker
Sträcka: Cirka 2,7 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Nattarbete klockan 20-06.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september. 

Väg 86, Liden - länsgränsen mot Jämtland - Bispgården  
Sträcka: Cirka 40 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september. 

Väg 551, Bunsta - Källåsen
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 3,4 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Väg 552, Bunsta - Vägskäl 551
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 6 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Ånge

Väg 83, Vägskäl E14 - Ånge - Östavall
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 16,9 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Väg 315, Vägskäl 314 - Östavall
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 15,4 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - juli. 

Timrå

Väg 631, Östrand - Kovland (Laggarbergsvägen)
Sträcka: Cirka 7,4 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september.

Väg 685, Torsboda - Svarvarböle (omledning för E4)
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 6,4 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - juli.

Härnösand

E4, del genom Härnösand
Sträcka: Cirka 5,2 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Nattarbete klockan 20-06.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj (inleder med på- och avfartsramper/svängfiler) - juli.

Väg 706, Åsäng - Sticksjö Kyrka
Sträcka: Cirka 17,9 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september.

Väg 714, Brunne Vägskäl 706 - Vägskäl 714 Risnäs 
Sträcka: Cirka 10 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september.

Kramfors
Väg 90, del genom Kramfors
Sträcka: Cirka 2,6 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Nattarbete klockan 18-06.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - september.

Sollefteå

Väg 976, Vägskäl 331 - mot Jämtlands länsgräns
Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Sträcka: Cirka 8,9 kilometer.
Trafikpåverkan: Stor påverkan.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj - juli.

Örnsköldsvik

E4, del genom Örnsköldsvik
Sträcka: Cirka 2,8 kilometer.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan.
Nattarbete klockan 20-06.
Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Maj (inleder med på- och avfartsramper/svängfiler) - juli.


Väg 1032, Gång- och cykelväg Österalnäs
Sträcka: Cirka 2 kilometer.
Trafikpåverkan: Ingen påverkan.
Arbetsperiod: Maj - september.

Planera din resa
Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!