Logga in
Logga in

Brounderhåll i Västernorrland 2023

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Aktuella projekt och vägsträckor

Sundsvall

E4 Sundsvallsbron
Målningsarbeten utförs på pelarna. Ett garantiarbete som genomförs av våra tyska entrepernörer som byggde bron. 
Trafikpåverkan: ingen påverkan
Arbetsperiod: 21 augusti - 15 september (vecka 34-36)

Årlig höststädning - bron ska bland annat sopas och spolas ren.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Bron avstängd måndag, tisdag och onsdag kväll/natt klockan 19.00 - 06.00. Trafiken leds via Birsta - Timmervägen - E14.  
Arbetsperiod: vecka 39 (25-28 september)

Byte av lager - garantiåtgärd
Trafikpåverkan: stor påverkan
Arbetsperiod: Preliminärt vecka 41-42 (9 -20 oktober) 
Vecka 41 - planerad avstängning klockan 19.00 - 01.00
- måndag 9/10
- onsdag 11/10
- fredag 13/10
Onsdag till fredag, 11-13/10, ett körfält avstängt i respektive körriktning hela dygnet.

Vecka 42 - planerad avstängning klockan 19.00 - 01.00.
- måndag 16/10
- onsdag 18/10
Måndag till onsdag, 16-18/10, ett körfält avstängt i respektive körriktning hela dygnet.

E4 trafikplats Skönsmon - Myre
Underhållsarbeten på broar.
Trafikpåverkan: Tidvis stor påverkan.
Ett körfält öppet, sänkt hastighet förbi arbetsområdet
Arbetsperiod: Juni - september

E14 Nedansjö
Utbyte av uttjänt rörbro
Trafikpåverkan: Liten påverkan.
Omledning intill bron, sänkt hastighet
Arbetsperiod: Maj - oktober

E4 Sundsvall - Härnösand
Räckesarbeten vid broar längs delar av sträckan. 
Trafikpåverkan: Liten påverkan.
Arbeten sker i huvudsak efter klockan 18.00. Ett körfält öppet, sänkt hastighet
Arbetsperiod: Maj - juli (vecka18 - 30)

Timrå

E4 trafikplats Timrå, utbyte av bro
Vi ska ersätta bron över E4 vid trafikplats Timrå för att höja bärigheten så att även tung trafik kan passera igen.
Trafikpåverkan: Tidvis stor
Södergående trafik på E4 leds förbi brobygget natten mot onsdag 23 augusti 2023 via en kortare, fyrfilig förbifart intill brobyggnationen. Norrgående trafik leds preliminärt via förbifarten natten mot måndag 4 september. Nedsatt hastighet, risk för köbildning under rusningstid.
Arbetsperiod: Maj 2023 - Oktober 2024

Väg 660 , bron över ån från Norrberge till Skeppsholmen (mot Sundsvall/Timrå flygplats)
Underhållsarbete, reparation av övergångskonstruktioner det vill säga skarvarna i bron. Trafikpåverkan: Bron är avstängd i båda körriktningarna. Välj E4 som går parallellt. Vändmöjligheter finns vid båda avstängningarna.
Arbetsperiod: 18 september - 2 oktober 2023

Stöde

Väg 305, Bro över Ljungan 
Förstärkning för att höja bärighetsklassningen till BK4
Trafikpåverkan: Bedöms som liten. Ett körfält avstängd åt gången. 
Arbetsperiod: April - september.

Angränsande beläggningsarbeten:

 • Väg 305, Fanbyn  (Stöde)
  Ytbehandling/tankbeläggning, risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
  Sträcka: Cirka 4 kilometer.
  Trafikpåverkan: Stor påverkan.
  Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
  Arbetsperiod: April - september (vecka 21-39)
 • Väg 511 och 537, Fanbyn  (Stöde)
  Sträcka: Cirka 600 meter och 350 meter
  Trafikpåverkan: Liten påverkan.
  Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.
  Arbetsperiod: April - september (vecka 17-39)

Kramfors

E4, Högakustenbron
Underhåll och höststädning - bron sopas och spolas ren från grus 
Trafikpåverkan: Liten påverkan
Delar av ett körfält avstängt trafiken leds förbi med TMA-bil (skyddsbil med digital skylthänvisning), sänkt hastighet.
Arbetsperiod: Första veckan i oktober (vecka 40)

Gålåbron
Utredning av åtgärder pågår.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Bron är tillsvidare avstängd för all trafik. Trafiken leds om.

Örnsköldsvik

E4, Ås - Örnsköldsvik
Räckesarbeten vid broar längs delar av sträckan. 
Trafikpåverkan: Liten påverkan.
Arbeten sker i huvudsak efter klockan 18.00. Ett körfält öppet, sänkt hastighet
Arbetsperiod: Augusti - september (v.31 - 38)

Se alla vägarbeten på karta