Logga in
Logga in

Brounderhåll i Västernorrland 2022

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!
Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Brounderhåll i Västernorrland 2022

Sundsvallsbron, E4 (Sundsvall)
Vi ska spola bron. Hela bron avstängd under två nätter.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. 
Arbetsperiod: Måndag 30 maj och tisdag 31 maj, båda dagarna mellan klockan 19.00 och 06.00.

Högakustenbron, E4 (Kramfors)
Vi ska spola bron. 
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Delar av en körbana stängs åt gången.
Arbetsperiod: Måndag 23 maj och tisdag 24 maj, båda dagarna mellan klockan 19.00 och 06.00.

Bro över Ljungan sydväst Ovansjö (Ånge)
Byta kantbalkar och överkonstruktioner. Förstärkning samt ny beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett körfält avstängd åt gången. 
Arbetsperiod: April - oktober.

Bro över järnvägen, E4 (Härnösand)
Byta lager samt komplettera grund- och ytavlopp.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: Augusti - september.

Högakustenbron, E4 (Kramfors)
Byte av effektbelysning samt byte av övergångskonstruktionen på Hornösidan.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Delar av en körbana stängs åt gången.
Arbetsperiod: April - Oktober

Bro Majorsviken, E4 (Kramfors)
Grundavloppsarbeten som påbörjades i höstas fortsätter. 
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Bron stängs under cirka en månad och sedan nedsatt hastighet över bron.
Arbetsperiod: Maj - juni.

Bro över Ångermanälven vid Nämforsen, väg 975 (Sollefteå)
Byte övergångskonstruktioner.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett körfält stängs åt gången och halva körbredden öppen. Nedsatt hastighet.
Arbetsperiod: Maj - juli.

Bro över Kläppsjöbäcken, nära Agnsjön, väg 983 (Sollefteå)
Utbyte av bro.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsområdet via en förbifart. Nedsatt hastighet.
Arbetsperiod: Augusti - september.

Gångbro i Remsle, väg 90, strax ovanför Ångermannabron (Sollefteå)
Reparationsarbeten.
Påverkan: Stor påverkan. Avstängd under hela arbetsperioden.
Arbetsperiod: Maj - juli.