Logga in
Logga in

Brounderhåll i Västernorrland 2022

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!
Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Brounderhåll i Västernorrland 2022

Bro över Ljungan sydväst Ovansjö (Ånge)
Byta kantbalkar och överkonstruktioner. Förstärkning samt ny beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett körfält avstängd åt gången. 
Arbetsperiod: April - oktober.

Bro över järnvägen, E4 (Härnösand)
Byta lager samt komplettera grund- och ytavlopp.
Trafikpåverkan: Stor påverkan
Arbetsperiod: Augusti - oktober.

Bro över Ångermanälven vid Nämforsen, väg 975 (Sollefteå)
Byte av övergångskonstruktioner.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett körfält stängs åt gången och halva körbredden öppen. Nedsatt hastighet.
Arbetsperiod: Maj - oktober

Bro över Kläppsjöbäcken, nära Agnsjön, väg 983 (Sollefteå)
Utbyte av bro.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsområdet via en förbifart. Nedsatt hastighet.
Arbetsperiod: oktober - november. 

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Per Fläckman
Kommunikatör
Marie Lundqvist