Logga in
Logga in

Järnvägsbron i Vänersborg är ur funktion

Järnvägsbron i Vänersborg är skadad och behöver stängas av för reparation. Ny prognos för då bron kan vara i fullt bruk efter reparationen är i maj 2024.

texten är uppdaterad 2 maj 2023.

Vid en närmare inspektion under förmiddagen fredag 24 mars bekräftades en skada i konstruktionen på järnvägsbron i Vänersborg. Det gör att inga tåg kan passera. För att släppa förbi Vänersjöfarten öppnades bron med specialåtgärder den 27e mars.

Prognosen för när järnvägsbron skulle vara återställd var tidigare satt till början av vecka 18. På grund av de nu upptäckta skadorna kommer den prognosen inte att hålla. Ytterligare åtgärder krävs för att kunna säkerställa en robust och säker bro. Ny prognos är att bron kommer att vara avstängd i tolv månader, till maj 2024.

Bron kommer även fortsättningsvis att stå i öppet läge så att sjöfarten kan passera, medan järnvägstrafiken kommer vara stängd. Vid tillfällen under reparationen av skadorna på broklaffen, kommer dock bron att behöva vara stängd.

Tågresenärer ombeds kontakta sitt tågbolag för detaljer om kommande resor.