Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 582, Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder och Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg

Vi har byggt om vägen på sträckan Alvik-Selet för bättre bärighet och trafiksäkerhet. Vi har även byggt en gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs.

Vad?

Förstärkningsåtgärder samt ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Byggnation klar i september.

Om projektet

Vi har förstärkt och tjälsäkrat den 14 kilometer långa sträckan mellan Alvik och Selet för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Byggnationen startade i maj 2022. 

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har vi byggt en 2,2 kilometer lång kantstensbunden gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs. Belysningen har förbättrats och nya säkra passager har byggts vid skolan. Sträckan har även fått nya busshållplatser.

Byggnationen avslutades i september 2023.

Tidsplan

1 Byggstart Maj 2022

2 Första delsträckan klar Oktober 2022

3 Klart September 2023

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39

Simon Koskenniemi

Delprojektledare produktion