Logga in
Logga in

Norrbotten Väg 582, Alvik–Selet, förstärkningsåtgärder och Alvik–Långnäs, gång- och cykelväg

Vi bygger om vägen på sträckan Alvik-Selet för ökad trafiksäkerhet bärighet. Vi bygger även en gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs.

Vad?

Förstärkningsåtgärder samt ny gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Nuläge

Planering. Byggstart i maj 2022.

Om projektet

Vi planerar att stärka, tjälsäkra och lägga ny beläggning längs hela den 14 kilometer långa sträckan Alvik-Selet för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet.  

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bygger vi en  2,2 kilometer lång kantstensbunden gång- och cykelväg mellan Alvik och Långnäs. Belysningen ska förbättras, nya säkra passager kommer byggas vid skolan och nya busshållplatser kommer anläggas längs sträckan, vissa i nytt läge.

Byggnationen startade i maj 2022. I oktober ska den första delsträckan vara belagd och klar. Alla åtgärder ska vara klara hösten 2023. 

Kontakt

Peder Bergman

Projektledare

Telefon: +46 10-125 98 39

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Peder Bergman
Kommunikatör
Pernilla Roslund