Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Maria Station i Helsingborg.

Visionsbild över Maria station i Helsingborg. Illustration: ABAKO Arkitektkontor AB

Västkustbanan, Ängelholm-Maria, dubbelspårsutbyggnad

Västkustbanan mellan Malmö och Göteborg är hårt belastad. Därför dubblar vi järnvägsspåren mellan Ängelholm och Maria station i norra Helsingborg. När vi bygger ut järnvägen knyts Sverige närmare.

Dubbelspåret bidrar till fler tåg, kortare restider och säkrare miljö

När hela Västkustbanan har blivit dubbelspårig i framtiden kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider. Det gör det enklare att arbetspendla och bidrar samtidigt till en bättre miljö. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället och på så sätt kan vi minska utsläppen av koldioxid. Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

 

 

 

 

Frågor? 

Du hittar svaren på de vanligast förekommande frågorna till projektet här

Hittar du inte svar på dina frågor är du välkommen att kontakta oss
via fliken "Kontaktuppgifter" längst upp på den här sidan.