Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Korsningen mellan väg 174 och väg 1186. Fotograf ÅF.

Väg 174/1186 cirkulationsplats Smögenkorsningen

Vi har byggt om korsningen mellan väg 174 och väg 1186 till en cirkulationsplats. Det har vi gjort för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Smögen och Kungshamn är attraktiva turistmål, framförallt under sommarmånaderna. Detta medför problem, eftersom trafiksystemet som helhet inte är dimensionerat för så mycket trafik som uppstår under sommaren. Framkomligheten för kollektivtrafiken och räddningstjänsten blir särskilt påverkad.

Konstant flöde förbättrar framkomligheten och ökar trafiksäkerheten

Genom att bygga om korsningen till cirkulationsplats bidrar vi till att trafiken får ett konstant flöde. Dessutom förbättras framkomligheten för räddningstjänsten och kollektivtrafiken. Förväntade effekter av ombyggnaden är att trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras i såväl Smögenkorsningen som på väg 174 och på väg 1186. Det blir också tryggare för oskyddade trafikanter.