Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg

Väg 50/637, Cykelstråk Söderhamn–Florhed–Söderala

Vi bygger ett cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Florhed-Söderala för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och förbättra möjligheten för cykelpendling till och från Söderhamn.

Väg 50 är en viktig och relativt högtrafikerad väg som är otrygg att färdas på för gång- och cykeltrafikanter. Idag finns många alternativa vägar men på vissa partier måste gång- och cykeltrafikanter samsas med biltrafiken. Vi planerar att genomföra åtgärder som binder ihop befintliga vägar till ett sammanbundet stråk.

Projektet omfattar

  • Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala
  • Sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg
  • En ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center
  • Sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde)