Hårda vindbyar påverkar tåg och vägtrafiken i väst

Hårda vindbyar påverkar vägtrafiken i syd

Vägtrafiken påverkas av de hårda vindbyarna, lösa föremål och träd kan hamna på vägarna. Tänk på att ta det försiktigt i trafiken och påbörja din resa i god tid. Problem med framkomligheten på vägarna i Jönköpings län och Kalmar län på grund av flera nedfallna träd på vägbanan.