Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Händer, kaffekopp, vattenglas och surfplatta på ett bord.

Skolmaterial gymnasiet - Don't drink and drive

Materialet är utformat för att inspirera och vägleda dig som pedagog till ett givande och aktivt arbete mot alkohol och droger i trafiken.

Materialet består av filmer, övningar och frågeställningar som på olika sätt berör problematiken kring alkohol och droger i trafiken. Metoden bygger i första hand på teorier om samtal och dialog som en väg till social inlärning, färdighetsträning och normativ undervisning.

Övningarna är lämpliga att genomföras i samtalsbaserad undervisning som ställer eleverna inför olika val och handlingsmöjligheter. Till detta kopplas relevanta situationer som belyser ansvaret för individ och samhälle. Eleverna får även fundera över och diskutera olika etiska och moraliska dilemman samt reflektera över de normer som vi lever efter. Genom att de tränar på att lösa problem, diskutera, argumentera, lyssna och tänka kritiskt blir det lättare för dem att avstå från att köra påverkade, åka med någon annan som är påverkad och att hindra andra att göra det.

Materialet innehåller övningar och frågeställningar för ämnesövergripande undervisning kopplat till skolans alkoholförebyggande arbete. Det är konstruerat som en stomme som du kan välja att utveckla i sin helhet eller använda delar av.