Logga in
Logga in

Skador på annan egendom

Om din egendom i samband med vårt arbete råkat ut för en skada kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

I vårt uppdrag ingår underhåll såsom plogning och slåtter. Det medför ibland vissa olägenheter för fastighetsägare med egendom vid vägen.

Det går dessvärre inte alltid att undvika skador i samband med plogning och slåtter. Vid plogning ersätts vanligtvis skador på grund av påkörning, men inte skador orsakade av snötryck.

Vid slåtter och röjning av slänter utgår normalt ingen ersättning om den växtlighet som skadats står inom vägområdet. Observera att vägområdet ofta är betydligt bredare än själva vägen.

Du kan göra en anmälan om skadestånd för en skada på staket, brevlådor, häckar och annan egendom genom att använda länken Anmäl skada på egendom – begäran om skadestånd.

Exempel på skador på annan egendom

 • Din brevlåda skadas av plogbilen

  En utgångspunkt är om skadan orsakats av påkörning eller av snötryck.

  Snötryck uppstår till exempel när en plog flyttar snö från vägen till sidan av vägen. Staket, brevlådor och annan egendom som är placerad nära allmänna vägar måste vara dimensionerad för att hålla för snötryck. Vi ersätter inte skador orsakade av snötryck från vanlig plogning.

  Vid skador orsakade av påkörning utgår i regel ersättning, om inte omständigheterna visar att Trafikverkets entreprenör varit så försiktig som det är rimligt att kräva. Den juridiska bedömningen tar även hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt. Om en brevlåda eller ett staket som blir skadat är placerad för nära vägen minskar möjligheten att få ersättning för skadan.
 • Din häck skadas vid slåtterarbete

  Växter som står inom vägområdet (som är bredare än själva vägen) ersätts i regel inte. Det kan därför vara bra att tydligt märka ut en häck eller liknande som står i nära anslutning till vägområdet.

  När slåtter och släntröjning utförs kan det hända att häckar och annan växtlighet skadas eller klipps bort. Om växtligheten står inom vägområdet utgår som regel ingen ersättning. Ibland kan det vara omöjligt för entreprenören att upptäcka att det finns någonting planterat i det ofta höga gräset. Det kan därför till exempel vara bra att tänka på att tydligt märka ut en häck eller liknande som står i nära anslutning till vägområdet. Observera att vägområdet är bredare än själva vägen.

Anmäl skada