Logga in
Logga in

Skador vid järnväg

Har du varit inblandad i en järnvägsrelaterad olycka så kan du anmäla det till oss för en prövning av ärendet.

Exempel på järnvägsskador som kan ersättas är exempelvis halkolyckor på perronger och skador vid järnvägsövergångar. I sådana fall krävs det att vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Det kan alltså betyda att du inte får någon ersättning för en skada, även om den på något sätt har att göra med våra drift- eller underhållsåtgärder.

Som djurägare kan du ha rätt till ersättning för skador på exempelvis tamboskap och hundar som blir påkörda av ett tåg.

Begäran om skadestånd

Du kan bara begära skadestånd för en järnvägsrelaterad skada via e-post eller brev till oss. Skriv kort i din anmälan vad som har hänt samt vilka skadorna är. Vi behöver även en plats för skadan och dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du i Kontaktrutan på den här sidan.

Ersättning för ren

När det gäller renar som blir påkörda och dödade på järnväg, så har samebyarna utsett personer som ansvarar för att kontrollera vilka renägare som ska få ersättning. Enskilda renägare kan inte själva begära ersättning direkt från Trafikverket. Trafikverkets entreprenörer ansvarar för att ta hand om djur som dödats på järnvägen. Kontaktuppgifter hittar du i Kontaktrutan på den här sidan.

Stängsling till skydd för större tamdjur

Varje år inträffar ett antal olyckor på den svenska järnvägen där hästar och nötkreatur blir påkörda. Förutom djurens lidande och merarbetet för djurägaren medför påkörningarna trafikavbrott, vilket leder till kostnader för både Trafikverket och berörda tågföretag.

Har du som djurägare inte haft tillräckliga stängsel kan det medföra skadeståndsansvar om bristen är att betrakta som vållande till en olycka. Alla parter vinner därför på ändamålsenliga och väl underhållna stängsel längs järnvägen.

I broschyren Om stängsling vid järnväg ges övergripande information om ansvaret för stängsling till skydd för järnvägen från intrång av större tamdjur som nötkreatur och hästar. Som djur- eller markägare hittar du även information om ersättningsfrågor och kontaktvägar.

Kontakt

Har du varit inblandad i en järnvägsrelaterad olycka så kan du anmäla det till oss för en prövning av ärendet. Exempel på järnvägsskador som kan ersättas är halkolyckor på perronger, skador vid järnvägsövergångar samt påkörd tamboskap.

Trafikverket

Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge