Logga in
Logga in

Flytt av fordon som står olämpligt inom vägområdet

För att kunna underhålla vägarna och behålla en hög trafiksäkerhet flyttar vi cirka 2300 fordon per år från det statliga vägnätet. Anmäl övergivna fordon längs det statliga vägnätet.

För att kunna underhålla och behålla en hög trafiksäkerhet flyttar Trafikverket cirka 2300 fordon per år från det statliga vägnätet. Baserat på en rad olika omständigheter som finns angivna i lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om "Flyttning av fordon i vissa fall" flyttar Trafikverket fordon som står olämpligt inom vägområdet. Vägområdet inkluderar även området bredvid vägen, till exempel området innanför viltstängsel eller där diket tar slut. Om fordonet kan identifieras försöker vi alltid kontakta ägaren innan flyttning sker. Det gör vi för att ägaren själv ska ha möjlighet att flytta sitt fordon.

Handläggning

En av anledningarna till att vi flyttar ett fordon är om det förekommer en stor risk för fara. Då hämtar vår entreprenör fordonet så snart det är möjligt.

Om ett fordon inte uppfyller kriterierna för att flyttas omedelbart kan fordonet flyttas om det hindrar väghållning (snöröjning, kantröjning och så vidare) eller vägarbete (dikning, asfaltering och så vidare) eller har stått uppställt på samma plats under minst tre vardagar i sträck.

Fordonet flyttas till en av Trafikverket upphandlade uppställningsplatser. Därefter delger vi ägaren en underrättelse om flyttat fordon via rekommenderat brev. Om ingen gör anspråk på fordonet övergår ägandet till staten som därefter skrotar det.

Fordonsvrak

Vi flyttar även fordonsvrak, det vill säga fordon som är i ett dåligt skick, övergivet samt har ett mycket lågt värde. I dessa fall övergår ägandet omedelbart till Trafikverket som därefter skrotar fordonet.

Kostnader

All hantering (bärgning och uppställning) sker på fordonsägarens bekostnad.

Dessa kostnader betalas innan utlämningen via Trafikverkets Swishnummer. För information och betalningsalternativ kontaktas Trafikverket 010-123 22 00.

Trafikverket kommer att fakturera för de faktiska kostnaderna om fordonet inte hämtas ut.