Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mötesseparerad väg

E4, Ullånger–Docksta, mötesfri väg

E4 mellan Ullånger och Docksta är ombyggd till 2+1 väg med mitträcke. Det innebär att sträckan Gallsäter till länsgränsen mot Västerbotten är mötesfri med ökad trafiksäkerhet. En ny gång- och cykelväg knyter ihop Ullånger och Docksta på ett nytt sätt

Delar av den ombyggda sträckan ingår i landets 100 farligaste vägavsnitt som Näringsdepartementet har tagit fram. Trafiksäkerheten och framkomligheten är mycket högre med ombyggnationen till mötesfri väg, hastigheten har höjts från 90 till 100 km/tim .

Vi har byggt en gång- och cykelväg som slingrar sig fram mellan Ullånger och Docksta, vackert belägen längs E4. Ett stråk för såväl cyklings som för promenader och joggingturer. Längs gång- och cykelvägen har vi skapat en naturrastplats intill gravrösen som bedöms vara anlagda under bronsålder, för 3000-3500 år sedan.  

Delsträckor som har åtgärdats

  • genom Docksta
  • Arnäsvall-Önska
  • Träsk-Ullånger
  • Skulnäs-Överhörnäs

 

Projektet är avslutat och kommer att tas  bort från Trafikverkets webbplats den 26 juni 2020