Logga in
Logga in

Norrbotten E45, Kåbdalis, gång- och cykelväg

Vi har byggt en gång- och cykelväg längs väg E45 för att skapa en bättre och säkrare miljö för gående och cyklister. Under 2023 kommer vi göra kompletterande arbeten.

Vad?

Vi ska bygga en gång- och cykelväg längs E45 genom Kåbdalis.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Nuläge

Byggstart sker i början av juni 2023.

Om projektet

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg E45 i Kåbdalis för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa en bättre miljö för bilister, gående och cyklister.

Sträckan är cirka 1,4 kilometer lång och börjar vid järnvägskorsningen och avslutas vid busshållplatsen i norr vid infarten till skidbacken. För att få en sammanhängande länk med hög trafiksäkerhet har vi också byggt passager där gång- och cykelvägen korsar E45.

Det blir ny beläggning på vägen samt ny belysning. Vid affären kommer det att byggas en skoterövergång samt en dubbelsidig busshållplats.

Vi fortsätter arbetet under sommaren/hösten 2023.

Tidsplan

1 Planerad byggstart I början av juni 2022

Vi ska anlägga ny beläggning på vägen, sätta upp ny belysning, bygga en skoterövergång och anlägga en busshållplats vid båda sidorna av E45.

3 Klart Hösten 2023

Kontakt

Cecilia Nilsson

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 71 05